• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

7.4 Näköongelmat

Ympäristömme on yhä visuaalisempi ja samalla tarkan näön tarve ja näköongelmat ovat kasvaneet.

Näköongelmaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei näöntarkkuuden, näkökenttäpuutosten tai muun syyn vuoksi saavuta näkövammaisuuden rajaa, mutta hänellä on huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toimissaan tai työssään silmäsairaudestaan ja sen aiheuttamista oireista. Yleisimpiä näkemisen ongelmia ovat näöntarkkuuden lasku, kaksoiskuvat, lukemisen vaikeutuminen, häikäistyminen ja silmien väsyminen.

Näköongelmaisuus tarkoittaa myös sitä, että henkilö ei ole oikeutettu keskussairaalan järjestämän lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, vaan hän on usein itse apuvälineidensä kustantaja.

Yhtenä mahdollisena syynä näköongelmaisten ‘esiinmarssiin´ on lisääntyvä vaatimustaso työelämässä; Heikentyneellä näöllä ei kyetä samaan tahtiin kuin normaalisti. Tarkkaa näkemistä vaativat tehtävät ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenien aikana huomattavasti.

< 7. Näkövammaisuus