• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

1.2.1 Näköhermo

Näköinformaation välitys silmästä aivoihin tapahtuu näköhermon välityksellä.


Näköhermosäikeet (näköhermoaksonit) alkavat verkkokalvolta. Verkkokalvon gangliasolujen aksonit muodostavat näköhermon. Papillan kohdalla aksonit saavat myeliinitupen, joka lisää niiden johtamisnopeutta. Täältä ne jatkavat säikeiden muodostamana kimppuna keskushermostoon ulomman polvitumakkeen tasolle.

Kovakalvo muodostaa tukirenkaan hermosäiekimpun ympärille. Tämän jälkeen näköhermoa ympäröi aivokalvosto. Näköhermo on silmäkuopan alueella noin 30mm mittainen.

Silmien takana silmistä tulevat näköhermot risteävät ja molemmista näköhermoista osa siirtyy vastakkaiselle puolelle. Silmäkuopassa oleva näköhermon osa on S-kirjaimen muotoinen. Tämä mahdollistaa joustovaran silmän kääntyessä eri suuntiin.Kallon sisäpuolella näköhermot risteävät ja erkanevat uudelleen. Risteyskohtaa kutsutaan kiasmaksi (chiasma).

Kiasmassa kummankin näköhermon puolelta tulevat säikeet risteytyvät vastakkaiselle puolelle. Käytännössä oikean puoleinen näkökenttä välittyy aivojen vasemmalle puolelle, vasen näkökenttä oikealle. Näköimpulssien lisäksi näköhermoa pitkin kulkee mustuaisen supistumista sääteleviä säikeitä.

< 1.2 Näkeminen