• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

1. Näköjärjestelmä

Ihmisen näköjärjestelmä koostuu kahdesta silmämunasta, näköradoista ja aivojen näkökeskuksista. Näköjärjestelmän osina toimivat myös silmää suojelevat elimet (silmäluomet, silmäkuoppa, kyynelelimet) ja silmiä liikuttavat lihakset. Näiden osien yhteistoiminta luo edellytykset näkemiselle.

Silmää voidaan monilla tavoin verrata kameraan. Ja aivan kuten kamera, ei silmäkään itsessään näe mitään. Silmä toimii vain valon ja kuvan vastaanottajana, ja välittää tiedon sitten edelleen aivokuorelle, jossa varsinainen näkeminen tapahtuu. Näköjärjestelmämme on kameraakin monimuotoisempi järjestelmä. Huolimatta tekniikan saavutuksista, ei lähimpinä vuosisatoina tulla saavuttamaan kamerateknologialla vastaavaa tulosta.

1.1 Silmä
1.2 Näkeminen
1.3 Silmän liike

< Silmät ja näkeminen

Kirjallisuutta

  • Silmäoptiikan käsikirja, Instrumentarium
  • Silmätautioppi, toim. K.M.Saari
  • Silmätaudit, laatikainen, Voipio, Taskinen
  • Ihmisen fysiologia, Haug et.al.
  • Silmät ja näkeminen, L.Hyvärinen
  • Fysiologian ja anatomian perusteet, Nienstedt et.al.
  • Työ ja näkeminen, Mäkitie & Hoikkala toim.
  • Suomalainen lääkärikeskus 3 / silmäsairaudet, H.Voipio