• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

6.1.1 Näkövamma ja verkkomedia

Näkövammaiset voivat käyttää verkko-ympäristöä suurennetun näytön, puhesyntetisaattorin tai pistenäytön avulla.

Näkövammaiset henkilöt käyttävät verkkoa eri tavoin riippuen näkövamman asteesta. Heikkonäköiselle voi riittää sivun ulkoasun muuttaminen selaimessa itsessään olevien asetusten avulla. Tämä tarkoittaa lähinnä kirjasimen koon suurentamista ja värien asettamista itselle sopiviksi.

Vaikeammin heikkonäköiset käyttävät suurentavia ohjelmia. Suurennusohjelma tekee näyttöruudulla olevasta informaatiosta suuremman kopion muuttamatta sivun sisältöä millään lailla. Suurennusohjelman käyttäjä voi siirtää suurentavan kohdan haluamaansa paikkaan. Sivujen yhtenäinen ilme ja looginen rakenne auttavat sivulla liikkumista.

Sokeat henkilöt, jotka eivät pysty lukemaan verkkosivujen informaatiota silmillään, käyttävät apuvälineitä, jotka muuntavat informaation puheeksi tai pistekirjoitukseksi. Käytössä on puheselaimia, ruudunlukuohjelmia ja niin kutsuttu pistenäyttö. Usein myös erittäin heikkonäköiset henkilöt käyttävät ruudunlukuohjelmia. Sokeat henkilöt käyttävät monesti sekä ruudunlukuohjelmaa että pistenäyttöä samanaikaisesti.