• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

3. Näkövamma ja viestintä

Asioiden hoito, tiedontarpeet ja kommunikointi vaatii näkövamman myötä uusia tiedonsaanti ja viestintämenetelmiä.


Jokaisella näkövammaisella tiedontarpeet ja kommunikointitarpeet ovat yksilöllisiä. Arjessa, työelämässä ja opiskelussa tarvitaan päivittäin runssti erilaista tietoa. Asioiden hoito vaatii tietoa siitä, miten eri tilanteissa toimitaan. Toimintaympäristö on rakennettu näkeville siksi tarvitaan tietoa ja taitoa selvitä ilman näköä tai heikon näön kanssa erilaisissa keskustelu- ja vuorovaikutustilanteissa.Työelämässä korostuu työhön liittyvä toiminta.

Opinnoissa korostuvat tiedonhaku sekä kirjoittaminen ja lukeminen. Samoin kuin työelämässä olevalla henkilöllä, on opiskelijallakin tarve lukea oppilaitoksen sisäisiä tiedotteita ja ohjeita sekä täyttää lomakkeita. Tenttiin osallistuminen ja opetustilanteet vaativat muistiinpanojen tekemistä, lukemista ja kirjoittamista. Kasvokkain vuorovaikutustilanteita on lukuisia ja niissä vaaditaan vastapuoleen kohdistuvaa orientaatiota. Oppilaitoksessa liikkuminen vaatii osaamista ja opasteiden selville saamista.

Vapaa-aikana ja harrastuksissa tiedon- ja kommunikoinnin tarpeet liittyvät esimerkiksi lippujen ostamiseen, paikasta toiseen liikkumiseen sekä paikkojen löytymiseen ja lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Arjen tilanteissa ja omien asioiden hoitamisessa on lukuisia tilanteita, joissa tietoa täytyy saada ja välittää, esimerkiksi viranomaisilta/lle. Lomakkeiden täyttäminen, ohjeiden ja tiedotteiden lukeminen ovat esimerkkejä tällaisista tilanteista. Kaupassa käydessä tarvitaan tietoa hinnoista, tuotteista, tarjouksista ja täytyy myös osata tunnistaa rahat.

Sosiaalisten suhteiden hoitaminen liittyy kaikkiin edellä mainittuihin tilanteisiin. Sosiaalisesti haastavinta on henkilökohtaiset tapaamiset, kun vastapuolta ei näe. Muu välineillä tapahtuva kommunikaatio kuten sähköpostilla tai puhelimella sujuu kuin näkevällä.