• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

7.1 Näkövammojen luokitus

Suomessa käytössä oleva näkövammojen luokitus maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan.


Näkövamman vaikeusasteluokka

Näöntarkkuus

l. visus (v)

Näkökentän

halkaisija (Æ)

Toiminnallinen kuvaus

1

Heikkonäköinen

 

0.3 >v³ 0.1

 

 

Lähes normaali toiminta näön avulla mahdollista optisin apuvälinein.

2

Vaikeasti heikkonäköinen

0.1 >v³ 0.05

 

Näön käyttö sujuu vain erityisapuvälinein, lukunopeus hidastunut.

3

Syvästi heikkonäköinen

 

0.05 >v³ 0.02

 

Æ £ 20°

Yleensä ei näe lukea kuin luku-TV:llä. Suuntausnäkö puuttuu. Liikkuminen tuottaa vaikeuksia. Muiden aistien apu tarpeen.

4

Lähes sokea

0.02 >v - 1/¥

Æ £ 10°

Toiminta pääasiassa muiden aistien kuin näköaistin varassa.

5

Täysin sokea

v = 0

 

Näöstä ei apua, toiminta muiden aistien (erityisesti tunto- ja kuuloaistin) varassa.

Lähde: Näkövammarekisterin vuosikirja 1999, Matti Ojamo, Stakes, Näkövammaisten keskusliitto

WHO:n näkövammojen luokituksen mukaan heikkonäköisiksi luetaan luokat 1 (heikkonäköinen) ja 2 (vaikeasti heikkonäköinen). Sokeiksi vastaavasti luokat 3 (syvästi heikkonäköinen), 4 (lähes sokea) ja 5 (täysin sokea). Sokeana pidetään siis henkilöä, jonka näöntarkkuus lasikorjauksella on alle 0.05 tai jonka näkökentän halkaisija on alle 20 astetta. Täysin sokeana pidetään henkilöä, jolla ei ole valontajua.

< 7. Näkövammaisuus