• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

2. Näön toiminnot

Näön toimintoihin kuuluu mm. lukeminen, kasvojen tunnistaminen sekä muotojen ja värien näkeminen.

Näön toiminnot vaikuttavat näkökuvan laatuun. Kun näön toiminnoissa on virheitä aivot pystyvät korjaaman näkökuvaa. Kun aivot eivät kykene korjaamaan näkökuvaa, puhutaan näkövirheestä tai näkövammasta.

2.1 Näön tarkkuus
2.2 Näkökenttä
2.3 Akkomodaatio
2.4 Värinäkö
2.5 Silmälihasten toiminta
2.6 Adaptaatio

Kirjallisuutta

  • Silmätautioppi, toim. K.M.Saari
  • Silmätaudit, Laatikainen, Voipio, Taskinen
  • Ihmisen fysiologia, Haug et.al.
  • Silmät ja näkeminen, L.Hyvärinen
  • Työ ja näkeminen, Mäkitie & Hoikkala toim.
  • Suomalainen läälärikeskus3 / Silmäsairaudet, H.Voipio