• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.6 Näönkäytön harjoitukset

Näönkäytön harjoituksissa harjaannutetaan jäljellä olevaa näköä. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa neuvontaa oikeasta lukutekniikasta tai katseen kohdistamisesta.

Näönkäytön harjoituksissa Ideana on löytää näkökentästä paras kohta, mitä näkövammaisen kannattaa käyttää sekä tarpeellisten apuvälineitten käytön oppiminen. Tietoisesti ja järjestelmällisesti harjoittamalla ja sopivilla apuvälineillä voidaan näönkäyttöä parantaa.

Näönkäytön uudistaminen

Joskus pitää näönkäyttöä uudistaa. Näkövammaisella saattaa olla joitain piintyneitä tapoja katselutekniikassaan, jotka eivät välttämättä sovi yhteen heikentyneen näön kanssa. Tällaisista tavoista pitää yrittää oppia pois.

Eksentrisen fiksaation harjoitukset

Perinteisin näönharjoituksista on eksentrisen fiksaation harjoittaminen. Eksentrinen fiksaatio tarkoittaa sivusilmällä katsomista. Tämä katselutekniikka otetaan käyttöön yleensä silloin, kun henkilöllä on keskeisen alueen puutokset. Näin kohde osuu näkökentän toimivalle alueelle. Ongelmana kuitenkin on se, että toimivalla alueella näkö on usein 1/10 - 1/20 normaalista näöntarkkuudesta. Suurennustarve on siis melkoinen. Näön harjoittaminen apuvälineen avulla ei ole aina yksinkertaista.

Apuvälineitten käyttö

Tyypillisin ja useimmin tapahtuva harjoitustilanne on apuvälineen käytön opetteleminen. Esimerkiksi voimakkaalla suurennuslasilla tai lukutelevisiolla ei lukeminen ja rivinvaihto ole välttämättä aivan yksinkertaista. Myös kiikarin käytön harjoittelu on yleistä. Näönkäytön harjoituksiin kuuluu myös putkinäköisen ja nystagmus-asiakkaan lukemisen harjoittaminen.

Ryhmäharjoitukset

Ruotsissa on ainakin jonkin verran käytetty ryhmämuotoista näönharjoitusta. Tällä hetkellä Suomessa ei järjestetä tällaisia harjoituksia. Näönkuntoutus on nykyisessä muodossaan hyvin pitkälti yksilötyötä ja paneutuu enimmäkseen sopivan apuvälineen sovittamiseen.

Video