• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4. Näönkäyttö

Näönkäytön ohjaus auttaa näkövammaista selviytymään heikentyneellä näöllä ja käyttämään jäljellä olevaa näköä tehokkaasti? Seuraavassa perehdytään näönkäytön ohjaukseen, tutustutaan erilaisiin apuvälineisiin sekä ergonomiaan ja sopivaan valaistukseen.

Näön kuntoukseen kuuluu näönkäytön ohjaus, jossa näönkäytön ohjaaja ohjaa henkilöä käyttämään apuvälineitä, oppimaan sopivan lukutekniikan ja ergonomian. Näön kuntoutukseen kuuluvat kaikki toimenpiteet, joilla apuvälinein tai ohjauksella voidaan auttaa heikkonäköisen henkilön näönvaraista selviytymistä ja suoriutumista päivittäisistä toimista. Näönkäytön ohjaus taas tarkoittaa konkreettista tilannetta, jossa näönkäytön ohjaaja ohjaa henkilöä käyttämään apuvälineitä, oppimaan hyvän lukutekniikan ja järjestämään ympäristönsä ergonomian itselleen sopivaksi.

Käytännössä usein puhutaan näönkuntoutuksesta ja näönkäytön ohjauksesta rinnakkaisina ja limittäisinä termeinä. Ehkä asiaa selventää se, että näönkäytön ohjaus on lähes aina näönkäytön ohjaajan tai opettajan tekemää työtä, mutta näönkuntoutusta voivat tehdä myös muut henkilöt, kuten optikko tai silmälääkäri.