• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Konsultaatiot ja valmennukset > Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen tukimuoto, jonka avulla kehitetään toiminnanohjauksen taitoja, tuetaan valmennettavan elämänhallintaa ja pyritään löytämään konkreettisia keinoja selviytyä paremmin arjen haasteista.

Kenelle?
Valmennuksesta hyötyvät esimerkiksi neuropsykiatriset asiakkaat (esim. ADHD- ja Asperger-henkilöt) sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Hyviä kokemuksia valmennuksesta on saatu myös erilaisten aivotapaturmien kuntoutuksessa.

Valmennus voi olla tarpeen erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa: nuoren kotoa lähtö, paluu opintojen pariin tai työelämään pitkän tauon jälkeen, vapausrangaistuksen päättyminen, päihteiden käytön lopettaminen, muutto sodan keskeltä uuteen maahan jne.

Tavoite?

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä itsetunnon ja positiivisen minäkuvan vahvistumista. Neuropsykiatrinen valmennus on tehokas menetelmä erityisesti itsenäistyvien nuorten sekä nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia myönteisiä toiminta- ja ajattelutapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän saavuttamiseksi.

Valmennuksen kesto ja toteutustapa?
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennusprosessi suunnitellaan asiakkaan määrittelemien yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Valmennusprosessi kestää yleensä 5-15 tapaamiskertaa, tarvittaessa pidempäänkin. Yksi tapaamiskerta kestää tunnin. Valmennus toteutetaan sovitusti asiakkaan omassa toimintaympäristössa. Tapaamisten välillä voi olla elämänhallinnan tai opiskelutaitojen kohentamiseen tähtäävää välityöskentelyä.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisena.

Mitä valmennus maksaa ja miten siihen haetaan?
Neuropsykiatriseen valmennukseen tarvitaan maksusitoumus. Maksajana voi olla esim. sosiaalitoimi, terveydenhuolto, opetustoimi, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

Valmennus maksaa 75 €/tunti (Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa).

Lisätietoja:
Anna Alavesa
suunnittelija, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
puh. 041 548 0063
anna.alavesa@keskuspuisto.fi