• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

6.2.5 Opettajan rooli

Diana-mallissa opettajan rooli muuttuu tiedonsiirtäjästä oppimisen ohjaajaksi, eli opettajan työn pääasiallisena kohteena ei olekaan opetettava aine, vaan opiskelijoiden motivaatio ja oppiminen.


Opettajien roolin muutos tiedonjakajasta oppimisen ohjaamiseen näkyy mm. siten, että opettajat perehtyvät aiempaa laajemmin opettamaansa ammattialaan liittyviin verkkolähteisiin ja verkko-oppimisympäristöihin. Näin myös opettajien oman ammattialan tuntemus monipuolistuu.

Opiskelijat ovat kokeneet opettajan motivaation ja asenteen verkko-oppimiseen heijastuvan suoraan omaan motivaatioonsa ja asenteisiinsa. Opettajalla on oltava selkeä ajatus siitä, missä opetuksen vaiheessa ja missä tarkoituksessa verkkoa on tarkoitus hyödyntää. Diana-mallissa opettajat ovat motivoineet ryhmiä verkkotyöskentelyyn esittelemällä, mitä lisäarvoa (parannuksia, helpotuksia, joustavuutta jne.) verkko voi antaa opetukseen. (Aarnio & Enqvist 2004)

Opettajan ohjaava rooli

  • Perehdy alustaan ja tee jo etukäteen selkeän suunnitelman siitä, miten aiot alustaa käyttää opintojen eri vaiheissa. Varmista, että suunnitelma on näkövammaiselle opiskelijalle saavutettavassa muodossa.
  • Ole tavoitettavissa verkon kautta! Jos opettajaa ei näy eikä kuulu verkossa, opiskelijoiden into lopahtaa pian. Opiskelijoiden on voitava luottaa siihen, että viestit alustalla tavoittavat opettajan. Jos olet poissa pari päivää, laita ilmoitus alustalle.
  • Huolehdi, että verkossa tapahtuu. Käytä laajasti osaamistasi ja asiantuntijuuttasi lisätessäsi verkkoympäristöön uusia virikkeitä. Muista varmistaa linkkien ja materiaalien esteettömyys.