• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4. Opetuksen suunnittelu

Opetusta suunniteltaessa otetaan huomioon opiskelijan näkökyky, opiskelutekniikkojen hallinta ja opetettavan aineen vaatimukset.Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioida kaikki edellämainitut tekijät, kuten näön aste, opiskelijan opiskelutekniikat ja -taidot, ympäristön suunnittelu, opetettavan aineen sisältö jne. Näiden tekijöiden kautta luodaan näkövammaiselle opiskelijalle yksilöllinen oppimistilanne, joita valittu opetusmenetelmä ja oppimateriaali tukevat.