• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

5. Opetuksen toteutus

Käytännön opetustilanteet vaihtelevat. Opettajalla pitää aina olla mieluummin useampi kuin yksi varasuunnitelma poikkeustilanteita varten. Seuraavassa on Arlan toimipaikassa koottuja käytännön vienkkejä näkövammaisopetuksen tueksi.

"Lähtökohtana yksilölliselle opetukselle on lähtötaso ja tavoite. Näkövamma ratkaisee sen missä muodossa suunnitelma toteutetaan. Itse teen usein opintojen alussa tai sitten kun olen oppinut tuntemaan opiskelijaa vähän enemmän kullekin oman paketin, jota hän etenee omaa tahtia. Tuntien alussa tai lopussa kokoan harjoituksissa esiin tulleita asioita, joita käymme yhdessä läpi. Tunnilla ohjaan yksilöllisesti."

"Opetuksen suunnittelussa tulee huomioida, että käytettävä oppimateriaali on soveltuvassa muodossa (äänitteet, isokirjoitus, elektroninen muoto, pisteet). Kalvoja ym. kuvamateriaalia pitää selittää ääneen. Oppimateriaali on hyvä jakaa myös etukäteen, jotta jää aikaa sen hahmottamiseen."

"Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä ottaa huomioon, että näkövammaiset opiskelijat (erityisesti vastavammautuneilla, joilla toiminnalliset taidot ovat vielä orastavia) tarvitsevat monissa konkreettisissa toiminnoissa aikaa. Aikaa järjestää työpöytä sopivaksi, aikaa siirtyä luokasta toiseen jne…Tämä koskee myös opetuksen konkreettista toteutusta, jolloin laajoja opetuskokonaisuuksia on hyvä alusta alkaen pilkkoa pienempiin osiin."

"Opetusmenetelmien toimivuus riippuu paljolti tilanteesta ja opiskelijoiden näkökyvystä. Näkökyvyn puute vaatii mahdollisimman paljon konkreettisia käytännön tilanteita, mielikuvaharjoittelua, eri aistikanavien käyttöä jne."

Hyvä opettaja

"Kaikessa opettamisessa oppilaan persoonallisuuden huomioiminen ja yleensäkin kannustaminen sekä onnistumisen kokemusten luominen on tärkeää. Varsinkin vastavammautuneelle onnistumisen kokemukset ovat erittäin tärkeitä."

"Opiskelijalla on usein vaikeuksia, jotka liittyvät mm. vamman tuomaan uuteen elämäntilanteeseen tai muuhun sairauteen. Opettajan pitäisi vaistota tai selvittää, mistä on kysymys, kun vaikeuksia ilmenee ja osata ottaa asia oikealla tavalla huomioon. Pitäisi kuitenkin osata pitää ammatillinen ote asioihin. Jos liikaa menee itse mukaan, ei voi mitenkään jaksaa tätä työtä."

"Osaa havainnollistaa asiat näkövammaiselle sopivalla tavalla. Joskus auttaa, kun suunnitellessaan pistää silmät kiinni ja ottaa apuvälineen käyttöön."

"Kykenee asettamaan tavoitteet realistisella tavalla ja ottaa huomioon opiskelijoiden näkökyvyn esteet sekä on tietoinen opiskelijan kokonaistilanteesta ja ammatillisesta kuntoutumisprosessista."