• Asiantuntijapalvelut

 • Asiantuntijapalvelut

 
 

5.1 Tasapuolisuus

Tasapuolisuus opiskelijoiden mielestä tärkeintä opetuksen toteutuksessa.

Heikkonäköisen ja sokean opiskelijan huomioiminen opetustilanteessa merkitsee tasapuolisuutta ja saavutettavuutta.

Näkövammaisten opiskelijain toiveita

 • opettaja ei syrji minua tai aseta poikkeavaan asemaan muihin nähden
 • hän ei vaadi minulta enempää tai vähempää kuin toisiltakaan
 • opettaja sanoo asiat suoraan ja kiertelemättä
 • riittävästi valaistusta/lisävalon mahdollisuus
 • sopivan kokoinen työtila
 • riittävästi aikaa tehtävien tekoon
 • ympäristön tulee olla selkeä
 • taulun tulisi olla musta, ei vihreä
 • pieni ryhmä
 • istumapaikan lähellä pistorasia
 • materiaali samanaikaisesti kaikille

Opettajien ehdotuksia opetusjärjestelyistä

 • "Näkövammaiselle opiskelijalle pitää järjestää mahdollisuuksien mukaan tilaisuus tutkia konkreettisesti opetustila: millainen se on?, miten tuolit, pöydät on järjestetty?, missä opiskelijat istuvat jne. Tuolit ja pöydät on hyvä pitää sovituissa paikoissa ja jos niitä siirretään, pitää siitä informoida."
 • "Työpisteessä tulee olla riittävästi pöytätilaa apuvälineitä varten ja selkeät kulkureitit. Ei johtoja lattioilla!".
 • "Luokkahuoneessa opiskelijat pitää sijoittaa näkötilanteen mukaan. Samoin oppimisympäristössä tulee huomioida opiskelijan valaistuksen tarve esim. joku opiskelija tarvitsee lisävalaistusta - osa taas kärsii häikäistymisestä."
 • "Apuvälineiden käyttö luokkatilassa pitäisi olla helppoa esim. optiset välineet, lukutv, tietokoneen käyttö, muistiinpanotekniikat, kohopulpetit jne. Samoin opiskelijaa tulee kannustaa näiden käyttöön."