• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

3. Opiskelutaidot

Näkövammaisten opetuksessa korostuvat opiskelutekniikoiden ja erityistaitojen osaaminen.Kuten kaikkialla yhteiskunnassa, myös näkövammaisten opetuksessa vaaditaan muutosprosessien hallintaa, joka käytännössä tarkoittaa joustavuutta, itseohjautuvuutta, kokonaisuuksien hallintaa, sopeutuvuutta jne.

Opetuksessa korostuu tietoteknisten taitojen osaaminen, koska tänä päivänä näkövammaisten opetuksessa on paljon tietoteknisiä apuvälineitä. Samoin opetuksessa korostuu vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot sekä yhteistyö.