• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

3.1 Opiskelutekniikat

Näkövammaisen opiskelutekniikoilla tarkoitetaan oppimistilanteen ennakointitaitoa, erilaisen oppimateriaalin hallintaa sekä käyttötaitoja, muistiinpanotekniikoiden hallintaa apuvälineillä sekä tiedonhakutaitoja. Jälleen on syytä erottaa heikkonäköiset opiskelijat ja täysin sokeat opiskelijat.


Heikkonäköisten opiskelun avuksi on kehitetty erilaisia näkökykyä parantavia apuvälineitä. Tällaisia ovat esimerkiksi suurennuslasit, kiikarit, luuppivalaisin, lukutelevisiot, isonäyttöinen laskin jne. Apuvälineen valinta on aina yksilöllinen ratkaisu. Tämän takia opettajan ja opiskelijan on suunniteltava yhdessä oppimistilanteita, joissa tarvitaan apuvälineiden käyttöä.

Opettajan on opetuksessa muistettava, että opiskelu on hitaampaa apuvälineillä kuin ilman. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että osaa käyttää apuvälineitä tehokkaasti sekä opetella vihjeoppimistekniikkaa, jolloin oppimisnopeus kasvaa. Vihjeoppimistekniikalla tarkoitetaan taitoa, jonka avulla pystyy ennakoimaan jo pienen vihjeen avulla suurempia kokonaisuuksia.

Sokean opiskelijan opiskelutekniikoissa korostuu pistekirjoituksen osaaminen. Pistemuistiinpanoja voi tehdä monella eri tavalla. Laajahkoiden muistiinpanojen tekemisessä käytetään pistekirjoituskonetta tai Memona plus- muistiinpanolaitetta. Pistekirjoituskone on muistiinpanoväline ja Memona plus on pienikokoinen laite, jolla voi tehdä muistiinpanoja pistekirjoitustekniikalla tai sanella lyhyesti.

Heikkonäköisillä ja sokeilla on usein opetustilanteessa käytettävissä koulunkäyntiavustaja. Avustajan tehtävänä on kuitenkin auttaa välttämättömissä tilanteissa, missä apua tarvitaan. Hänen tehtävänään ei ole tehdä muistiinpanoja opiskelijan puolesta, vaan tavoitteena on kannustaa opiskelijaa hankkimaan riittävät opiskelutaidot- ja tekniikat, jotta selviytyy itse.

Opiskelutaidossa korostuvat myös itseopiskelu ja -ohjautuvuus. Nämä ovat myös tekniikoita, joita voidaan oppia. Oppimisessa ja opiskelussa itseohjaus on oppijan aktiivista toimintaa. Peruslähtökohtana toiminnassa on itsensä hyväksyminen oppijana. Tähän liittyvät seuraavat ominaisuudet: suunnitelmallisuus, sisäinen motivaatio, sisäinen arviointi, avoimuus uusille kokemuksille, joustavuus ja itsenäisyys.

Itsenäinen, omatoiminen opiskelu ei suinkaan ole yksinäistä puurtamista, vaan tällainen oppija on halukas ja kykenevä tekemään yhteistyötä.