• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.3 Oppimateriaali

Heikkonäköiselle tai sokealle opiskelijalle oppimateriaalit tulee olla hänelle sopivassa muodossa. Älypuhelimet ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia näkövammaisille sopivan materiaalin tuottamiseen.

Erityisesti näkövammaiselle sopivia materiaaleja ovat mm. äänitteet, pistekirjoituksella kirjoitettu, isokirjoitetulla tekstillä tai tietokoneella luettavassa muodossa. Joskus käytetään havainnollistamiseen myös kohokarttoja- ja materiaalia.

Ongelmia oppimateriaalin tuottamisessa aiheuttavat erityisesti graafiset esitykset, kuvat, matemaattiset kaavat ja taulukot. Heikkonäköinen opiskelija saattaa selviytyä materiaalista apuvälineiden avulla, mutta täysin sokealle informaatio pitää esittää sanallisena.

Oppimateriaalin tuotannossa oppilaitoksia palvelee Näkövammaisten kirjasto ja siellä oppikirjapalvelu. Pisteytetyt, äänitetyt ja elektroniset oppikirjat tuotetaan opiskelun kaikille asteille.

Älypuhelimien kehittyessä on näkövammaiselle sopivien materiaalien määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Myös kännyköiden ja erilaisten taulutietokoneiden käytettävyys on parantunut mm. puhesyntetisaattoreiden ja puheentunnistuksen levitessä mm. heikkonäköisisten vanhusten käyttöön.