• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.1 Oppimissisältö ja tavoite

Näkövammaiselle opiskelijalle laaditaan aina yksilölliset oppimissisällöt ja -tavoitteet.


Näkövammaisen opiskelijan kohdalla yksilöllinen oppimisen sisällön valinta sekä oppimistavoite korostuu. Tämän tueksi laaditaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (=HOJKS).

Sen tavoitteena on nivoa yhteen opiskelijan kannalta tärkeät osa-alueet, kuten kuntoutuminen, oppimistavoitteen saavuttaminen sekä tulevaisuuden suunnittelu työllistymisen ja muun elämän hallinnan onnistumiseksi opiskeluvaiheen päätyttyä.

Tämä toteutetaan yhdessä eri palvelujen tuottajien kanssa. Samoin HOJKS toimii opettajan ja opiskelijan välisen keskustelun sekä verkostoyhteistyön luomisen ja koordinoinnin välineenä. Se toimii myös suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja seurannan välineenä.