• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

2. Oppimisympäristö

Näkövammaisen oppilaan oppimisympäristön suunnittelussa voidaan erottaa kolme keskeistä aluetta (Poussu-Olli, H-S. & Keto, L .1999): visuaalinen, auditiivinen ja taktiilinen ympäristö.

Visuaalinen ympäristön suunnittelussa korostuvat valaistus ja värit. Auditiivisella ympäristöllä tarkoitetaan äänellisessä ympäristössä tapahtuvia asioita ja taktiiliseen ympäristöön kuuluu läheinen työympäristö ja laaja ympäristö, missä liikutaan.