• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.5 Peruslinssityyppejä

Silmälasilinssit ovat muovi- tai lasilinssejä.

Muovilinssin etuna on keveys, lasilinssin naarmuuntumattomuus. Muovilinsseissä varsin yleinen on kovapinnoite, joka vähentää naarmuuntumisherkkyyttä. Sekä lasi- että muovilinsseihin saa erilaisia pinnoitteita. Lisäksi linssejä on mahdollisuus saada erilaisilla värjäyksillä.

Yksiteholinssi

Yksiteholinssejä käytetään kauko-, liki- ja hajataitteisuuden sekä ikänäön korjaamiseen. Ne ovat miinus-, pluslinssejä tai hajataitteisuuden korjaamiseen tarkoitettuja sylinterilinssejä.

Kaksiteholinssi

Kaksiteholinssissä on alareunassa puolikuun muotoinen lukuosa. Lukuosan ulkopuolella linssissä on kaukovoimakkuus. Lukuosa asetetaan normaalisti hieman suorasta katselinjasta nenään päin, koska katsottaessa lähellä olevaa kohdetta, silmät konvergoivat hieman.

Progressiivilinssi

Progressiivisessa eli rajattomassa moniteholinssissä on yläosassa kaukovoimakkuus ja alaosassa alue, jossa on lähivoimakkuus. Näiden välillä on kapea "kanava", jota myöten voimakkuus lisääntyy lähiosaa kohti portaattomasti. Kanavassa oleva välivoimakkuus sallii pidemmän katseluetäisyyden (esim. pääte-etäisyys) kuin lähiosa.

Muita linssityyppejä

Päätelasit ovat periaatteessa yksiteholähilasit, joissa lähilisän määrä on määritelty sopivaksi pääte-etäisyyteen. Keskimääräinen päätteen etäisyys on 50-60cm, jolloin voimakkuus on selvästi vähemmän kuin varsinaisessa lähilasissa. Syväterävissä laseissa on rajattomasti lisääntyvä voimakkuus, joka on usein koko linssin leveydellä. Voimakkuudet syväterävissä määritellään esimerkiksi lähietäisyydelle (30-40cm) ja pääte-etäisyydelle (50-60cm), jolloin lasit toimivat työtehtävissä hyvin. Executiivilasi on periaatteessa kaksiteholinssi. Erona on, että executiivissa lähivoimakkuus linssin alaosassa on koko linssin leveydellä ( selvä rajaus ), eikä pienenä luukkuna. Linssin etuna on suuri lähikatseluala.

< Taittovirheet