• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Pistekirjoitus

Pistekirjoitus on sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten käyttämä kohokirjoitusjärjestelmä.

Pistekirjoitusjärjestelmä perustuu kuudesta pisteestä muodostettavaan suunnikkaaseen: kaksi pistettä rinnakkain ja kolme allekkain. Kun pistekirjoitusmerkkiä kuvataan sanallisesti, ovat vasemman puoleisen sarakkeen pisteet ylhäältä alaspäin pisteet 1, 2 ja 3 ja oikean puoleisen sarakkeen pisteet ylhäältä alaspäin pisteet 4, 5 ja 6. Pistekirjoitusmerkkin käytetään yhdestä kuuteen pistettä. Näin saadaan muodostettua 63 erilaista pisteyhdistelmää ja tyhjä suunnikas.

Tänä päivänä aikuisten pistekirjoituksen oppimisessa lähdetään kysymyksestä "Mitä haluat tehdä lukutaidollasi?" Sitten haetaan ratkaisuja pistekirjoituksesta ja muista sopivista keinoista kuten suurennetusta tekstistä ja äänitteistä. Pistekirjoitus on sokean ja vaikeasti heikkonäköisen ensisijainen tapa lukea ja kirjoittaa. Nykytekniikka antaa mahdollisuuden näkövammaiselle joustavasti yhdistää itselleen sopivat menetelmät lukea ja kirjoittaa tehtävän ja näkökyvyn mukaan. Heikkonäköisen lukijan pistekirjoituksen ja tai mustavalkoisen tekstin hyödyntäminen on aina yksilöllinen ratkaisu. Monet heikkonäköiset voivat käyttää suurentavan tekstin lukemisen vaihtoehtona pistekirjoitusta vaikkapa tilanteissa kun silmät ovat väsyneet ja mustavalkotekstin lukeminen on raskasta.

Pistekirjoituksen vähäisestäkin taidosta voi olla ratkaisevaa apua itsenäisessä selviytymisessä arkisista askareista ja omien asioiden hoidosta. Esimerkiksi voi kirjoittaa ylös puhelinnumeroita ja ostoslistoja, kirjoittaa kortteja ja kirjeitä ystäville ja tuttaville, merkitä lääkkeitä, mausteita, äänitteitä pistemerkinnöin. Tässä vaiheessa riittää, että tuntee kirjaimet ja numerot. Henkilö selviää hitaallakin lukunopeudella. Jo tästä pistekirjoituksen taitotasosta voi iloa ja hyötyä. Taidon karttuessa voi lukea pistekirjoituslehtiä, runoja, aforismeja tai kirjoja lastenlapsille. Kun henkilö osaa pistekirjoitusta sujuvasti, hän voi hyödyntää pisteitä monipuolisesti työssä, opiskelussa, harrastuksissa ja omien asioiden hoitamisessa. Työssä ja opiskelussa henkilö voi tehdä pisteillä muistiinpanoja sekä hankkia tietoa vaikkapa pistenäytöllä varustetun tietokoneen avulla.

Aikuisena pistekirjoitusta harjoitteleva opettelee käyttämään jo olemassa olevaa luku- ja kirjoitustaitoaan uudella tavalla. Pistekirjoituksen lukutekniikan oppiminen perustuu sormenpäiden tuntoaistin käytön runsaaseen harjoitteluun. Tuntoaistin herkistämiseksi pisteopintojen aluksi opetellaankin sormien ja käsien monipuolista käyttöä. Tutkitaan esineitä, kohokuvia, erilaisia materiaaleja ja pintoja, kohokarttoja ja muotoja yms. Pistekirjoituksen lukemisen harjoittelu alkaa, kun tuntoaistin käyttö tunnusteluun on varmentunut. Tärkeä harjoitteluvaihe on molempien käsien käyttöönotto niin tutkimisessa kuin varsinaisen pistetekstin lukemisessa.

Pistekirjoitus on edelleen elinvoimainen keino säilyttää itsenäinen toimintakyky sekä mahdollisuus opiskeluun ja työhön.

Video
Pistekirjoituksen välineet

Pistekirjoituksen kirjoittamisen välineitä ovat pistekirjoituskone, taulu ja pistin sekä Memona-muistiinpanolaite.

Yleisin käytössä oleva mekaaninen pistekirjoituskone on Perkins Brailler -pistekone. Se on osoittautunut kestäväksi ja kohtalaisen helppokäyttöiseksi erilaisille kirjoittajille.

Näkövammaiset käyttävät edelleen muistiinpanojen tekemisessä pistetaulua ja pistintähuolimatta pistekirjoituskoneiden ja uuden tekniikan antamista mahdollisuuksista. Pistetaulu on kaikkien saatavissa, se on halpa ja kevyt kuljettaa mukana. Taulukirjoitusta käytetään edelleen.

Uusinta tekniikkaa edustaa Memona Plus -muistiinpanolaite. Siinä on paljon omaa muistitilaa tekstille ja mahdollisuus tehdä lyhyitä äänimuistiinpanoja. Pistekirjoitetun tekstin tarkistaminen ääneen puhuttamalla on mahdollista. Tekstin purkamiseen Memonalta tarvitaan tietokone (ja siihen tarvittavat apuvälineet).

Pistekirjoitusta voi myös yhdistää tietotekniikkaan. Kaikki sähköisessä muodossa oleva teksti on tulostettavissa pistekirjoittimella paperille. Mikrotietokoneeseen voidaan yhdistää pistenäyttö, jolla näyttöruudulla oleva teksti on luettavissa pistekirjoituksena. Pistenäyttö näyttää 40 tai 80 pistekirjoitusmerkkiä kerrallaan eli yhden rivin tai sen osan.

Katso myös