• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

3.2.1 Pistekirjoitusohjaus

Näkövammaiselle henkilölle, joka ei näe lukea, pistekirjoitus mahdollistaa luku- ja kirjoitustaidon. Se parantaa hänen toimintakykyään sekä mahdollisuutta itsenäiseen selviytymiseen ja omaehtoiseen elämään.

Tarve pistekirjoituksen opiskeluun aikuisiässä voi syntyä eri tavoin. Henkilö saattaa menettää näkönsä äkillisesti tai jo pitempään näkövammaisena olleen henkilön näkötilanne muuttuu niin, että pistekirjoituksen opiskelu tulee ajankohtaiseksi.

Pistekirjoitusohjauksen järjestäminen

Erityisoppilaitoksissa annetaan opintojen edellyttämää pistekirjoitusopetusta. Usein tarvitaan myös yksilöllistä pistekirjoitusohjausta. Yksilöllinen ohjaus mahdollistaa asiakkaan kuntoutuksen vaatimukset ja yksilöllisen opiskelun etenemisen.

Pistekirjoitusohjauksen tavoite

Lähtökohtana on toiminnallinen lukutaito: mihin juuri tämä henkilö tarvitsee taitoa. Kaikki tavoitteet ovat yksilön kannalta merkityksellisiä.

Pistekirjoituksen ohjaus sisältää sekä lukemisen, että kirjoittamisen (koneella ja/tai taululla ja pistimellä) opettamisen. Tuntoaistin harjaannuttaminen vaatii aikaa ja monipuolista harjoittelua. Yksilöllisten tarpeiden mukaan ohjaukseen sisältyy myös pistekirjoituksen erilaisten sovellutusten harjoittelu ja apuvälineiden käytön ohjaus.

Ohjaus sisältää perusmerkistön opettelun: kirjaimet, numerot ja yleisimmät välimerkit. Asiakkaan tarpeen mukaan perehdytään myös erikoismerkistöihin. Ohjauksessa harjoitellaan kahden käden lukutekniikkaa ja rentoja luku- ja kirjoitusasentoja.

Pistekirjoitusvälineet

Pistekirjoitustaulu ja pistin tulisi sisällyttää yksilöllisen ohjauksen materiaalihankintoihin. Sen sijaan pistekirjoituskone on osa keskussairaaloiden apuvälinepalvelua. Keskussairaalan aikuisten näkövammaisten kuntoutusohjaaja auttaa pistekirjoituskoneen hakemisessa. Työssä ja opiskelussa tarvittava pistekirjoitusvälineistö kuuluu Kelan kustantamiin vajaakuntoisten ammatillisen kuntoutuksen apuvälineisiin.

Lisätietoa alueellisista pistekirjoitusohjaajista antaa Näkövammaisten Keskusliiton koulutussuunnittelija. Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f:n antaa lisätietoja ruotsinkielisten pistekirjoitusohjaajien toiminnasta.

Lähde