• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.2.3 Portaikot näkyviksi

Portaikot tulisi erottua heikollakin näöllä muusta ympäristöstä hyvin.

Portaiden yläpäähän ensimmäisen portaan eteen samoin kuin alapäähän viimeisen portaan jälkeen tulevalle tasanteelle on hyvä laittaa värein ja tuntolistalla kontrastivyöhyke, joka varoittaa alkavasta ja päättyvästä portaikosta.

Käyttämällä vyöhykkeessä rakenteeltaan erilaista pintamateriaalia, sokea voi tuntea sen jalkansa alla tai kepillänsä. Varoitus toimii myös hänelle.

Jokaisen portaan etureunaan tulee laittaa kontrastikaista. Tähän tarkoitukseen useimmiten sopii liukuestetarra, jonka väri on kontrastissa portaan väriin. Portaikon rakenteellisella sijoittelulla voidaan kuitenkin ensisijaisesti vähentää vaaratekijöitä.

4.2 Värit ja kontrastit