• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.4 Presbyopia

Ikänäkö eli presbyopia johtuu mykiön kerrosten kovettumisesta ikääntymisen myötä. Tavallisesti oireet alkavat 40-45 vuoden iässä.

Lukuetäisyys pitenee, koska mykiö ei pysty lisäämään taittovoimaansa lähietäisyydelle. Kohde täytyy siirtää kauemmaksi, jotta kuva olisi terävä. Lopulta henkilö lukisi lehteä niin kaukaa, etteivät kädet enää riittäisi pitämään sitä. (Normaali lukuetäisyys on noin 30-40cm.) Viimeistään tällöin hakeudutaan joko silmälääkärille tai optikolle. Mikäli taittovirhettä ei ole, on ratkaisu pluslinssi, jolla "autetaan" silmää tarkentamaan lähelle. Pluslinssi siis korvaa mykiön kyvyn lisätä taittovoimaansa. Lähilasilla etäisyys luettavaan kohteeseen on vakio, eli silmän mukautumista kaikille eri lähietäisyyksille ei laseilla pystytä saavuttamaan.

Lähilisä voidaan tehdä joko erillisenä lähilasina, kaksiteho- tai rajattomina (l.progressiivi) laseina. Nykyään ehkä eniten käytetty ratkaisu on progressiivilinssi, jossa pienen "kanavan" kautta kaukovoimakkuus muuttuu rajattomasti lähivoimakkuuteen. Näin linssissä on olemassa myös pieni voimakkuusalue välietäisyydelle.

Lähilisän tarve lisääntyy asteittain ikääntymisen myötä. Lähilasien voimakkuutta joudutaan siis lisäämään hiljalleen. Lähilisän tarve on 43-vuotiaana noin +0.75 D, 45-vuotiaana +1.5 D, 50-vuotiaana +2.0 D, 55-vuotiaana +2.5 D ja 60-vuotiaana tai sitä vanhempana +2.75 - +3.0 D.

Silmälasireseptissä lähilisä merkitään lyhenteellä add: esim. O.dx. +0.75 cyl +1.50 ax165° / O.sin. +0.50 cyl +1.25 ax10 astetta Add +2.0. Yksi add-merkintä tarkoittaa molempiin linsseihin laitettua lähilisää.

< Taittovirheet