• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > TOPPER - työssäoppimiseen ja arviointiin tukea 1.8.2012-31.12.2013

TOPPER - työssäoppimiseen ja arviointiin tukea 1.8.2012-31.12.2013

Työvaltaisten oppimisympäristöjen ja opetus- ja opiskelumenetelmien kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on laatia työkalu työssäoppimisessa ilmenevien oppimisen ongelmien arviointiin. Arviointityökalun lisäksi tuotetaan erityisiä tuen muotoja opiskelija, työpaikkaohjaajien ja ammatillisen kasvun ohjaajien käyttöön. Arviointityökalun kehittämistä varten laaditaan erityisopettajien, opinto-ohjaajien ja työpaikanedustajien kanssa lista niistä konkreettisista asioista, joissa opiskelijan oppimisen vaikeudet näkyvät työpaikalla. Listan perusteella laaditaan arviointilomake. Lomakkeella kerättävien tietojen analysointia laaditaan kriteeristö, jonka perusteella voidaan arvioida opiskelijan opiskeluun liittyvien ongelmien laatua ja suunnitella henkilökohtaista ohjauksen tukea. Oppimisvaikeuksien kartoituksessa hyödynnetään myös eri aineiden opettajien osaamista ja havaintoja.

Hanke käynnistyy esivalmistellun listan tarkentamisella. Yhteistyöpalavereissa muotoillaan soveltuva arviointilomake. Yhteistyöpalavereissa laaditaan myös malli tarvittavista tuenmuodoista ja määritellään tarjottavat tukitavat, joista voidaan rakentaa yksilöllisiä tukipaketteja.

Alustavien valmistelujen jälkeen valitaan pilottia varten opiskelijaryhmä, johon pilotointi kohdistuu. Yhteistyötyöpaikkojen kanssa sovitaan pilotoinnin käytännöistä ja aikataulusta. Tuloksia arvioidaan pilotoinnin aikana ja sen jälkeen laadullisesti yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Helsingin diakoniaopisto on hankkeen koordinaattori.