• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Reformi Telmassa – Muutos Mahdollisuudeksi

Reformin myötä myös Telma -koulutus on muutoksessa. Tämä muutos näkyy työpaikoilla, jossa opiskelee yhä enemmän vaativaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita työelämävaltaisesti. Koulutussopimuksella varmistetaan opiskelijoiden oppiminen työpaikoilla. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia verkostoja työelämään ja tehdä tiivistä yhteistyötä vammaispalveluiden kanssa, luoden joustavia, suunnitelmallisia ja yksilöllisiä opintopolkuja ja jatkosuunnitelmia. Tavoitteena on myös kehittää Telma-opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa perustutkinnon osia tai tutkinnon osan osia. Ura- ja jatkosuunnitelmat uudistetaan niin, että ne tukevat opiskelijoiden työllistymistä.

Tavoitteet

  1. Koulutussopimuksen käyttäminen ja hyödyntäminen vammaispalveluissa ja muissa työelämäverkostoissa työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. 
  2. Prosessit ja resurssit – Telma-opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa perustutkintojen osia ja tai tutkintojen osien osia. Osaamistodistusten hyödyntäminen. Osaaminen näkyväksi. Luodaan toimintatapoja ja yksilöllisiä polkuja.
  3. Urasuunnitelmat ja jatkosuunnitelman uudistaminen työllistymistä tukevammaksi.
  4. Asiakkuuksien lisääminen Telma -koulutuksessa.

Yhteistyökumppanit

  • Ammattiopisto Luovi
  • Spesia
  • Optima Samkommun
  • Aitoon Emäntäkoulu

Hanke toteutetaan tammikuun 2018 – joulukuun 2019 välisenä aikana opetushallituksen rahoituksella. Hanketta hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto.

Lisätietoja

Anu Kilkku, koulutuspäällikkö
anu.kilkku@keskuspuisto.fi

puh. 040 482 2606