• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.3.1 Silmälasit

Silmälasit ovat niin tavallisia näön apuvälineitä, että tavallisia kaukolaseja ei kuntoutusjärjestelmässä yleensä kustanneta terveydenhuollon asiakkaalle.

Silmälasit ovat usein ensiarvoisen tärkeä apuväline. Tavallisia kaukolaseja ei yleensä pidetä apuvälineenä, eikä niitä kustanneta asiakkaille. Yleensä tilanne tulkitaan niin, että normaalinäköinenkin henkilö voi tarvita - ja usein tarvitseekin - kaukolasit. Poikkeuksena tästä voidaan mainita myopia maligna, jolloin tarvitaan voimakkaat miinuslasit. Myöskään ikänäköä korjaavat ns. normaalit lukulasit (add +0.50 - +4.0) eivät yleensä ole keskussairaaloiden tulkitsemana apuvälineitä.

Hyperocular-lasit ovat 4 - 12 kertaa suurentavia laseja. Lukuetäisyys hyperoculareilla on todella lyhyt, ja lukemisessa käytetään yhden silmän tekniikkaa. Fonda-lasit ovat voimakkaat prismalasit. Lukuetäisyys fondalaseilla on melkoisen lyhyt. Fondat mahdollistavat kuitenkin kahden silmän käytön lukiessa kääntämällä katseen linjaa. Linssi siis ikään kuin konvergoi silmien puolesta, ja silmät saavat olla huomattavasti suoremmassa. Myös esimerkiksi päätelasit voivat toimia tavallaan apuvälineenä. Mikäli henkilön on vaikea tarkentaa katsettaan pääte-etäisyydelle, on päätelasi erittäin hyvä ratkaisu. Päätelasin ideana on saada sopiva voimakkuus pääte-etäisyydelle. Yleensä nämä lasit eivät toimi juuri muulla etäisyydellä.

hyperocular- ja fondalasit
Kuva 25. Korvattaviksi apuvälineeksi luokiteltavat voimakkaat hyperocular- ja fondalasit.

4.3 Apuvälineet