• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

5. Silmäsairaudet

Tässä yhteydessä silmäsairauksista on käsitelty yleisimmät sairaudet erilaisista sairaustyypeistä. Lukujen loppuun on merkitty kyseistä sairautta käsittelevä kirjallisuusviite.


5.1 Macula degeneraatio
5.2 Retinitis pigmentosa
5.3 Diabeettinen retinopatia
5.4 Glaukooma
5.5 Kaihi
5.6 Keratoconus
5.7 Verkkokalvon irtauma
5.8 Näköhermojen sairaudet

< Silmät ja näkeminen