• Sisustaja

 
 

Artesaani (Sisustusalan osaamisala)

Taideteollisuusalan perustutkinto, 180 osp

Sisustusalan osaamisala


Sisustaja on sisärakentamisen taitaja.


Sisustajan opinnoissa opiskellaan sisärakentamista monipuolisesti. Opintoihin kuuluu sisärakennustöitä, maalaus- ja päällystystöitä, kalusterakentamista sekä sisustusverhoilua. Opintoihin sisältyy myös väri-, valo- ja tyylioppia sekä
vapaasti valittavia opintoja.

Sisustajalla on kokonaisvaltainen näkemys sisustustöiden toteutuksesta. Hän ymmärtää toteutuksen tarpeet sekä työntekijän että suunnittelijan näkökulmasta. Sisustaja voi toimia yhteistyössä sisustusarkkitehtien kanssa ja hän osaa lukea rakennuspiirustuksia. Sisustajalta vaaditaan laajaa osaamista mm. hyvää motoriikkaa, loogista päättelykykyä, hyvää värisilmää ja sommittelukykyä. Lisäksi työssä vaaditaan pitkäjännitteisyyttä sekä asiakaspalvelutaitoja.

Sisustaja voi toimia ammatinharjoittajana sisustusalalla, työskennellä huoneistoremontointiyrityksissä tai asiakaspalvelutehtävissä alan tarvikeliikkeissä.


Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • sisärakennustyöt, sisustustyöt, maalaus- ja päällystystyöt, kalusterakentaminen, sisustusverhoilu
  • yritystoiminta, verhojen ja varjostimien valmistaminen, sisustuslaatoitus, huonekalujen kunnostaminen, rakennusten koristemaalaus, sisustusmuuraus ja kipsityöt, huonekaluverhoilu
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide- ja kulttuuri sekä valinnaisia opintoja.
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.

Hakeminen

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikka

Metsälän toimipaikka
Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki