• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

6.2.4 Sitoutuminen

Diana-mallissa korostetaan, opiskelijoiden ja opettajan sitoutumisen ja aktiivisen osallistumisen merkitystä.


Verkko-oppiminen on yhteisöllinen prosessi, josta kaikki myös kantavat vastuuta. (Aarnio & Enqvist 2004) Verkko-opetukseen sitoutuminen vastaa kontaktiopetuksessa ryhmäytymistä. Ryhmäytymistä vahvistetaan opiskelemalla lähijaksoilla pienryhmissä ja pareittain.

Runsas keskinäinen vuorovaikutus auttaa opiskelijoita tuntemaan toisensa ja välittämään aidosti toisistaan. Tärkeää on että, että ryhmä kokee olevansa yhdessä oppimassa ja huolehtii, ettei kukaan jää ryhmän ulkopuolelle. Ainakin osittain pilottien opettajat olivat onnistuneet kiinnittämään opiskelijat ryhmään.

Verkossa opiskelu on "yhteinen juttu"

  • Sopikaa yhdessä selkeästi, kuinka usein opiskelijoiden edellytetään käyvän alustalla tai osallistuvan keskusteluun. Jos oppiminen todella perustuu vastavuoroiseen dialogiin ja yhdessä työstettäviin oppimistehtäviin, keskustelua ei voi korvata muilla oppimistehtävillä.
  • Sokean ja heikkonäköisen opiskelijan tiedonhakua helpottaa, jos voidaan yhdessä sopia, että kaikki koulutukseen liittyvä sähköinen materiaali, tehtävänannot, tehtäväpalautukset sekä muu informaatio ja tiedotus viedään oppimisympäristöön. Tiedotus tehostuu: tiedot on helppo päivittää, niitä on helppo muokata ja ne ovat kaikkien saavutettavissa.
  • Sopikaa, että kaikki kommunikaatio ryhmän välillä rajoittuu alustalle. Ei tarvitse välittää enää opiskelijoiden jatkuvasti vaihtuvista sähköpostiosoitteista ja kaikkien on pakko käydä alustalla.