• Valmentava koulutus

 
 

Opiskelu TELMA-koulutuksessa

Opiskelu ryhmässä

  • Jokaisen opiskelijan tavoitteet ovat yksilöllisiä, mutta opiskelu tapahtuu ensisijaisesti ryhmässä. Opetukseen voi sisältyä yksilöllisiä opetustuokioita ja harjoituksia. Suuri osa työpaikalla tapahtuvasta opiskelusta toteutetaan yksilöllisesti tai pienryhmässä.

  • Opiskelijat jaetaan opetusryhmiin opiskelijavalinnan jälkeen hakuvaiheen tietojen perusteella. Ryhmäjako tarkistetaan opetukseen sisältyvän toimintakyvyn kartoituksen perusteella opiskelun alkuvaiheessa.

  • Ensisijaisena perusteena opiskelijoiden jakamiselle ryhmiin on opiskelijan toimintakyky ja tuen tarve. Ryhmistä muodostetaan sellaisia, että opetusta voidaan mielekkäästi toteuttaa ryhmämuotoisena, ja opiskelijat hyötyvät yhteisestä toiminnan rakenteesta, samankaltaisista opetuksen järjestelyistä sekä keskinäisestä vuorovaikutuksesta.