• Asiantuntijapalvelut

 • Asiantuntijapalvelut

 
 

7.3 Tilastotietoja näkövammaisuudesta

Näkövammaisten määrästä Suomessa ei ole tarkkoja lukumääriä. Tutkimusten mukaan heitä on noin 80 000, joka on 1,55% väestöstä. Lisäksi arvioidaan, että määrästä noin 70 000 on ikääntyneitä ja noin 10 000 työikäisiä. Alle 18-vuotiaita on noin 1000-1500.

Yleisin näkövammaisuuden syy on silmäpohjan ikärappeutuma(65% 65 vuotta täyttäneistä näkövammaisista). Muita eläkeiässä tavallisimpia näkövammaisuuden syitä ovat silmänpainetauti ja vanhuuden diabetes.

Työikäisillä tavallisimmat näkövamman aiheuttajat ovat edellisten syiden lisäksi diabetes ja verkkokalvon perinnölliset surkastumat, jotka ilmenevät yleensä nuorilla aikuisilla.

Lapsilla näkövammaisuutta aiheuttavat eniten synnynnäiset kehityshäiriöt ja näkörataviat.

Silmätapaturmat ovat vähentyneet merkittävästi suojainten käytön lisäännyttyä. Myös tulehduksien osuus näkövammaisuuden aiheuttajana on vähentynyt lääkkeiden kehittymisen myötä.

Näkövamman prosentuaalinen osuus Suomen näkövammaisista päädiagnooseittain


 • Verkkokalvon keskeisen osan ikärappeuma 38%

 • Verkkokalvon perinnölliset rappeumat 10%

 • Diabeettinen retinopatia 9%

 • Näköratojen ei-synnynnäiset viat 9%

 • Glaukooma 8%

 • Synnynnäiset kehityshäiriöt 6%

 • Myopia maligna 3%

 • Sarveiskalvon viat 2%

 • Suonikalvon viat 2%

 • Kaikki muut diagnoosit 12%


Näkövammaisuutta koskevaa kirjallisuutta


Näkövammarekisrterin vuosikirja, M.Ojamo

Silmätautioppi, toim. K.M.Saari

Silmätaudit, Laatikainen, Voipio, Taskinen

Linkkejä


http://www.nkl.fi

< 7. Näkövammaisuus