• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.2 Näkökyky

Näkökyvyn heikkeneminen aiheuttaa haittaa näkövammaisen henkilön jokapäiväisessä elämässä.

Ihmisen päivittäiseen toimintaan vaikuttavia näön ongelmia ovat alentunut näöntarkkuus ja näkökenttäpuutokset. Kun näkö heikkenee jonkin silmäsairauden takia, tulee usein esiin myös muita näön ongelmia. Näistä hämäräsokeus ja häikäistyminen ovat hyvin yleisiä. Lisäksi silmälihasten toiminnan häiriöitä esiintyy usein, joskin myös itsenäisinä vaivoina. Siis monia toiminnallisia ongelmia esiintyy usein saman silmäsairauden yhteydessä.

Näön heikettyä voimakkaasti vaikeutuu yleensä myös itsenäinen liikkuminen. Erityisesti ikääntyneillä henkilöillä keskeisen alueen näkökenttäpuutos on hyvin yleinen. Näön heikkeneminen tavalla tai toisella aiheuttaa joukon ongelmia, joista yleisin on lukemisen ja muun tarkan työn vaikeutuminen.

    < 4. Näön kuntoutus