• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Toiminnallinen näkö opiskelussa

Näkövammaisen opiskelijan yksilöllinen opiskelupolku tukee häntä opintojen etenemisessä.

Tänä päivänä korostetaan erilaisuutta rikkautena. On kuitenkin syytä kysyä toteutuuko esimerkiksi näkövammaisen opiskelijan erilaisuuden hyväksyminen käytännössä. Kun pyritään opetuksessa integraatioon, ei riitä, että järjestämme ulkoiset puitteet toimiviksi, vaan tarvitaan myös vastaanottokykyä ja ympäristön asenteiden muokkausta positiivisiksi. Tavoitteena on, että kaikki opiskelijat voivat opiskella tasavertaisesti ja kokea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi.

Lisätietoa

  • Kirk S., Gallagher J., Anastasiow N. (2000): Educational Exceptional Chlidren
  • Näkövammaisen opinto-opas (2000): Näkövammaisten Keskusliiton Julkaisusarja 3/2000
  • Poussu-Olli H-S., Keto L. (1999): Perustietoa näkövammaisuudesta, näkövammaisten opetuksesta ja koulutuksesta