• Toimitilahuoltaja

 
 

Toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, 180 osp

Puhdistuspalvelujen osaamisala


Toimitilahuoltaja on tarpeellinen tuhattaituri.

Uutta! Hoiva-alan töihin koti- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnolla!Toimitilahuoltajan koulutus valmentaa opiskelijaa erilaisille työpaikoille puhdistus-, toimitilapalvelu- ja asiakaspalvelutehtäviin. Toimitilahuoltaja suorittaa puhtaanapitotehtäviä, kokouspalvelu- ja ateriapalvelutehtäviä sekä muita asiakkaan tai työpaikan tarvitsemia palveluja.

Alalla vaaditaan puhdistusteknologian osaamista, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä asiakaspalvelu- ja tiimityötaitoja. Koulutuksessa painottuu työn tekeminen ja käytännössä oppiminen sekä yksilöllisten polkujen rakentaminen työelämään.

Toimitilahuoltajalla voi olla erityisosaamista esimerkiksi hoivatyössä, asiakkaiden avustamisessa, tekstiilien huollossa, kerroshoitopalveluissa ja kiinteistönhoidon tehtävissä. Puhtaanapitopalvelujen työtehtäviä on tarjolla mm. päiväkodeissa, kouluissa, toimistoissa, sairaaloissa, asiakaskodeissa ja majoituspalvelujen toimipaikoissa

Koulutusohjelman valinta

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa koulutusohjelma valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Koulutusohjelmaksi valitaan joko kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja tai puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja. Oppilaitos ohjaa ja neuvoo koulutusohjelman valinnassa.

Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • ateria- ja kahvituspalvelut,hygieniaosaaminen, työturvallisuus, ergonomia ja jätehuolto
  • ylläpitosiivous, perussiivous, toimitilapalvelut
  • siivouspalvelut erityiskohteessa, sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut
  • kerroshoitopalvelut, kiinteistönhoito
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide- ja kulttuuri sekä valinnaisia opintoja.
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.


Hakeminen

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikka:

Arlan toimipaikka
Puustellinmäki 4-6, 02650 Espoo