• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Toimiva arki

Hyvin toimiva arki vaatii jokapäiväisistä toimista selviämisessä uusia viestintää, toimintaa ja liikkumista tukevia taitoja silloin, kun näöstä on apua vain vähän tai ei lainkaan.


Millaisia arkielämän taitoja sokea tai heikkonäköinen henkilö tarvitsee voidakseen hoitaa itseään ja kotiaan sekä hallita elämäänsä kodin ulkopuolella. Sokean ja heikkonäköisen arkielämästä poimitut esimerkit ja kokemukset helpottavat asian omaksumista.

1. Arkielämän taidot

2. Voin hyvin ja näytän hyvältä

3. Muutto omaan kotiin

4. Toimiva ympäristö

5. Vuorovaikutus

Näkövammaistieto