• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4. Toimiva ympäristö

Sisä- ja ulkotilojen hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella voidaan oleellisesti helpottaa sokean henkilön liikkumista ja ympäristön hahmottamista heikentyneen näön avulla.

 

Ympäristöolosuhteilla suuri merkitys - Design for All

Ympäristön hahmottamisen ja liikkumisen ohjautuvuuden kannalta keskeisten perusasioiden ottaminen huomioon jo suunnitteluvaiheessa on mahdollista ja suositeltavaa (Design for All -periaate). Tässä vaiheessa kustannusvaikutukset ovat yleensä vähäisiä. Myös vanhoja rakennuksia korjattaessa ja ulkoympäristöjä tai sisustuksia uusittaessa voidaan heikkonäköisten ja sokeiden toimintaympäristöä parantaa. Tämä voi olla myös peruste korjausten tekemiselle.

Ympäristön kuvan "rehellisyys" tärkeää

Heikkonäköisen hahmottama ympäristö muodostuu pääosin värien, valojen ja kontrastien yhteisvaikutuksena syntyvästä kuvasta. Tämän kuvan tulisi olla mahdollisimman "rehellinen" - ympäristö näyttää siltä, mitä se on. Häikäisyillä, peileillä ja läpinäkyvillä lasipinnoilla voidaan ympäristön ja tilojen hahmottaminen tehdä todella vaikeaksi. Tällaiseen ympäristöön törmää usein mm. tavarataloissa.

Sokean kannalta orientoitumista ja liikkumista sekä sisä- että ulkotiloissa helpottavat mm. rakenteellinen selkeys sekä materiaalien käytön ja kalusteiden sijoittelun loogisuus.

Näkeminen ja siinä esiintyvät ongelmat ovat varsin monimutkaisia ja hyvin yksilöllisiä, joten "kaikille optimaalisen hyvää ympäristöä" ei voida tehdä. Seuraavassa esitetäänkin pääosin kokemusten perusteella joitakin periaatteita, joilla heikkonäköisten ja sokeiden kannalta keskeisimpiä ongelmia toimintaympäristössä voidaan vähentää.

Toimivan ympäristön osa-tekijät

Seuraavassa käsitellään erikseen niitä osa-alueita, jotka vaikuttavat oleellisella tavalla ympäristön hahmottamiseen ja siinä liikkumiseen.


4.1 Valaistus

4.2 Värit ja kontrastit

4.3 Rakenteet ja pintamateriaalit

4.4 Akustiset olosuhteet ja äänilähteet

4.5 Kalustaminen sekä hajut ja tuoksut


Kirjallisuutta

  • Jukka Jokiniemi: Toimiva ympäristö jokaiselle, Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaton julkaisuja 1998/48. Teoksessa painottuu rakennettun ympäristön arviointi heikkonäköisten kannalta.
  • Jukka Jokiniemi Kaupunki kaikille aisteille (tiivistelmä)
  • Jukka Jokiniemi Kaupunki kaikille aisteille (Väitöskirja 2007)
  • Näkövammaisten keskusliitto ry ja Rakennusalan kustantajat (RAK) ovat julkaisseet kirjan Selkeä ympäristö, Näkövammaisille soveltuvan toimintaympäristön suunnittelu (1996), jossa annetaan hyvinkin tarkkoja ohjeita mm. suunnittelijoille.
  • Sanna Törrönen & Jouni Onnela: Vapaus tulla, vapaus mennä! Sokean ja heikkonäköisen liikkumistaito ja sen kehittäminen, Arlainstituutti 2000. Teoksessa on tiivistelmä tekijöistä, jotka vaikuttavat heikkonäköisten ja sokeiden henkilöiden toimintaan ja liikkumiseen julkisissa tiloissa.