• Asiantuntijapalvelut

 • Asiantuntijapalvelut

 
 

TOIVEESTA TEKOIHIN

Projektin tavoitteena on kehitää menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voidaan edistää työnantajien mahdollisuuksia työllistää erityistä tukea tarvitsevia tai osatyökykyisiä työntekijöitä.

Tarkoituksena on tuottaa työelämälähtöinen, osatyökykyisen työvoiman kysyntää edistävä palvelukokonaisuus, jonka avulla voidaan tukea niin työnantajia, työyhteisöjä kuin työntekijöitäkin työllistämisen eri vaiheissa. Sen avulla halutaan tukea myös jo työssä olevien osatyökykyisten työhyvinvointia, työssä jaksamista sekä työuralla etenemistä.

Palvelukokonaisuus pitää sisällään seuraavia tukimuotoja:

1. Yritysvaikutusten arviointi

 • Sen avulla yrityksen edustaja voi yhdessä työllistämisen asiantuntijan kanssa arvioida mitä vaikutuksia erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisellä on yritykselle.
 • Voidaan käyttää joko:
  • Ennakointina: ennakoidaan työllistämisestä yritykselle syntyviä kustannuksia ja tuottoja sekä vaikutuksia mm. yrityksen julkisuuskuvaan, henkilöstöön ja asiakkaisiin. Samalla voidaan jakaa tietoa myös tarjolla olevista tukimuodoista ja rahallisista tuista.
  • Arviointina: arvioidaan työllistämisen toteutuneita vaikutuksia.

2. Työanalyysi

Sen avulla voidaan etsiä ja kuvata työpaikoilta erityistä tukea tarvitseville henkilöille soveltuvia työtehtäviä. Tehtävät voivat olla esim. avustavia, rutiininomaisia työtehtäviä tai vaikkapa yrityksen ydintoimintaa tukevia tehtäviä, joiden tekemisen voi vastuuttaa myös muulle kuin ammattihenkilöstölle. Yritys voi hyödyntää työanalyysin avulla työstä saatua tietoa myös esimerkiksi töiden suunnitteluun tai työntekijöiden perehdyttämiseen.

3. Työyhteisövalmennus

Sen avulla pyritään edistämään työpaikkojen monimuotoisuutta sekä tukemaan monimuotoisen työyhteisön toimintaa. Valmennus antaa työpaikoille valmiuksia tunnistaa ja tukea erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä. Valmennuksen avulla myös tuetaan työyhteisöä erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämiseen liittyvissä asioissa.

Palvelukokonaisuutta kehitetään osana mukana olevien oppilaitosten työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää.

Palvelukokonaisuuden avulla

- Edistetään työnantajien mahdollisuuksia työllistää erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä.
- Edistetään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan omien kykyjensä ja taitojensa mukaista työtä tekemällä.
- Vahvistetaan oppilaitosten ohjaushenkilöstön sekä työelämän välistä yhteistyötä.

Työnantaja, tarvitsetko työntekijää täsmätyötehtäviin tai haluaisitko arvion erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisen vaikutuksesta yrityksellesi? Ota yhteyttä! Työhönvalmentajamme, suunnittelijamme tai ohjaajamme tulevat avuksesi.

Lisätietoja ja lomakkeet

TOIVE 1.6.2010-31.12.2011
tavoitteena on yhteistyössä työnantajien kanssa löytää sopivia työtehtäviä vajaakuntoisille henkilöille ja kehittää menetelmiä sekä työnantajien että työntekijöiden valmentamiseen tukea tarvitsevien työllistämisessä. Hanketta rahoittavat Ely-keskukset, sitä koordinoi Ammattiopisto Luovi ja kumppaneina ovat Keskuspuiston ammattiopisto ja Helsingin Diakoniaopisto.

TOIVEESTA TOTTA
Toimiva verkosto - tehokas yhteistyö 1.7.2011-31.12.2012

Projektin tavoitteena on laatia yhteinen Toiveesta totta -toimintamalli, jonka avulla pyritään helpottamaan pk-yritysten mahdollisuutta työllistää erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä. Osana toimintamallia pilotoidaan seuraavia työllistämisen tueksi kehitettyjä työkaluja:

 • Työanalyysi
  Sen avulla etsimme ja kuvaamme työpaikoilta erityistä tukea tarvitseville henkilöille soveltuvia työtehtäviä. Tehtävät voivat olla esim. avustavia, rutiininomaisia työtehtäviä tai vaikkapa yrityksen ydintoimintaa tukevia tehtäviä, joiden tekemisen voi vastuuttaa myös muulle kuin ammattihenkilöstölle. Yritys voi hyödyntää työanalyysin avulla työstä saatua tietoa myös esimerkiksi töiden suunnitteluun tai työntekijöiden perehdyttämiseen.

 • Yritysvaikutusten ennakointi ja arviointi
  Sen avulla pyrimme ennakoimaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisestä yritykselle syntyviä kustannuksia ja tuottoja sekä vaikutuksia yrityksen julkisuuskuvaan, henkilöstöön ja asiakkaisiin.

Työanalyysin ja yritysvaikutusten arvioinnin avulla voidaan räätälöidä täsmällisesti työllistämisen ja työssä suoriutumisen tueksi tarvittavat tukitoimet sekä rahoitusmuodot.

Toive hankkeen tuloksena on jo valmistunut neljä videota onnistuneista esimerkeistä täsmätyötehtävissä työskentelystä. Katso, millaisia tarinoita työstä Inkalla, Maunolla, Sinikalla ja työnantaja Erjalla on kerrottavanaan.

Lisätietoja:
Katariina Helenius,
toimisto- ja projektisihteeri
puh. 040 353 7681
etunimi.sukunimi@
keskuspuisto.fi