• Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

 
 

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

1.8.2018 alkaen Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, Työvalmennuksen osaamisala

Ammattialan kuvaus
Työvalmentajan tehtävä on tukea ja auttaa toista henkilöä löytämään työuria ja/tai opiskelumahdollisuuksia.

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee työvalmennustyössä asiakkaan työpaikalla tai työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimintayksikössä. Tutkinnon suorittaneen työtehtävät keskittyvät sellaisten henkilöiden kanssa työskentelyyn, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi.

Ammattitaidon kuvaus
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sisäistettyihin, eettisesti kestäviin arvoihin ja periaatteisiin. Keskeisenä työtä ohjaavana arvona ja peri-aatteena on jokaisen ihmisen oikeus työhön. Tutkinnon suorittanut tekee työtä ihmisarvoa kunnioittaen niin, että työvalmennuksen asiakas tulee kuulluksi työvalmennusprosessin kaikissa vaiheissa. Tutkinnon suorittanut työskentelee asiakassuhteessa voimavara- ja ratkaisukeskeisesti. Tutkinnon suorittanut perustelee tekemisensä ja arvioi työtään asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä palvelun tilaajien, toimeksiantajien, työnantajien sekä muiden ammattialojen ja palvelusektorien edustajien kanssa. Tavoitteellisten vuorovaikutussuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen ovat olennainen osa hänen ammatillista osaamistaan.

Erikoisammattitutkinnon suorittanut tuntee valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten palvelujen yleiset periaatteet työvalmennuksessa ja kykenee soveltamaan niitä käytäntöön. Tutkinnon suorittaja tuntee myös alueellisen ja paikallisen työmarkkinatilanteen sekä elinkeinorakenteen. Työtehtävissä korostuu työelämän ja yhteiskuntarakenteen tuntemus sekä monialaisen perustiedon hallitseminen ja soveltaminen yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa rakennetun työelämätavoitteen saavuttamiseksi. Tutkinnon suorittanut käyttää työssään uusinta alan tietoa ja kehittää omaa työtään ja työyhteisön toimintaa.

Tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta työvalmennuksessa
  • Asiakkaan työvalmennusprosessissa toimiminen
  • Työelämäosaaminen ja työvalmennuksen vastuuhenkilönä toimiminen

Valinnainen osa (joista 1 osa valittava)

  • Työvalmennuspalveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen
  • Yrittäjänä toimiminen työvalmennuksessa

Erikoisammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksessa lähiopetusta järjestetään kaksi päivää kuukaudessa. Tutkinnonosa Ammatillinen toiminta työvalmennuksessa toteutetaan verkkokurssina.

Kustannukset
Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakukriteerit:

  • Riittävä osaaminen ja työkokemus työvalmentajan työstä tai vastaavat tehtävät sosiaali-ja /tai opetusalalta
  • Opiskelun aikana sinulla täytyy olla työpaikka, jossa tehdään työvalmentajan työtä, sillä työvalmennuksen eat perustuu näyttötutkintojärjestelmään.
  • SORA -lainsäädäntö

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan olemassa olevaa ammattiosaamista sekä opintojen aikana työelämässä hankittua lisätietoa ja -taitoa.

Testaa oma osaamisesi työvalmentajan tehtävistä www.osaan.fi

Hakeminen
Erikoisammattitutkintoon on jatkuva haku sen mukaan miten koulutuksissa on tilaa.

Lisätietoja:
Koulutuksen ohjelma ja sisällöt: Tutkintovastaava Marita Kokkonen,
puh. 040 647 2210, marita.kokkonen@keskuspuisto.fi

Tarjouspyynnöt: Koulutuspäällikkö Mari Linna, puh. 040 662 1670,
mari.linna@keskuspuisto.fi

Koulutuspaikka
Tenholantien toimipaikka, Tenholantie 10, 00280 Helsinki

Lue lisää ammatillisista näyttötutkinnoista täältä.


Voit arvioida osaamistasi näyttötutkinnossa.
Lue lisää: www.osaan.fi


Sosiaali,- terveys- ja liikunta-alan tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Katso työvalmennuksen eat -ryhmän tekemä markkinointivideo!