Keskuspuiston ammattiopisto 8.3.2016

TÄRKEÄ: Muutoksia Keskuspuiston ammattiopiston syksyn 2016 koulutustarjonnassa

Keskuspuiston ammattiopisto muokkaa koulutustarjontaansa vielä hakuajan kynnyksellä. Koulutustarjonnan muutoksen tuloksena opiskelijapaikkojen kokonaismäärä ei muutu, mutta paikat jakaantuvat uudella tavalla.

Pyydämme Teitä, tärkeitä yhteistyötahojamme välittämään tietoa tulevista muutoksista opiskelijoillenne ja asiakkaillenne. Pahoittelumme kaikille hakijoille, joille tämä muutos aiheuttaa suunnitelmien uudelleenpohdintaa!

Me Keskuspuiston ammattiopistossa seuraamme tiukasti työelämän trendejä ja vaatimuksia. Teemme muutoksia vahvistaaksemme koulutustarjonnan soveltuvuutta erityisopiskelijoille. Ennakkotiedoista poiketen osa perustutkintokoulutuksista ei tule hakuun 16.3.2016. Lisäksi osaan koulutustarjonnasta (taidealat ja liiketalous) on tässä vaiheessa suunniteltu muutoksia siten, että koulutuksiin voisi hakeutua vain joka kolmas vuosi. Lopullisia päätöksiä siitä, että joitain koulutusaloja lopetettaisiin kokonaan, ei vielä ole tehty.

Erityisopiskelijoille soveltuva koulutustarjonta
Keskuspuiston ammattiopisto on tehnyt syvällisen selvityksen koko koulutustarjontansa vahvuuksista laajan kriteeristön avulla. Tarkastelussa on huomioitu mm. alan työllisyysnäkymät, soveltuvuus erityisopiskelijoille, koulutuksen taloudellinen kannattavuus ja kilpailutilanne.

Syksyn 2016 koulutustarjonnasta ja opintopolku.fi -sivustolta jäävät pois seuraavat koulutukset:

 • Teknisen suunnittelun perustutkinto (suunnitteluassistentti)
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (elektroniikka-asentaja ja ICT-asentaja)
 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (datanomi)
 • Musiikin alan perustutkinto (musiikkiteknologi)
 • Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (artesaani)
 • Liiketalouden perustutkinto (merkonomi)

Tämän hetken suunnitelmien mukaan kerran kolmessa vuodessa haettaviksi muuttuisivat seuraavat koulutukset:

 • Musiikin alan perustutkinto (muusikko). Haku keväällä 2016 ja seuraavan kerran 2019.
 • Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (media-assistentti). Haku keväällä 2016 ja seuraavan kerran 2019.
 • Tanssialan perustutkinto (tanssija). Haku keväällä 2016 ja seuraavan kerran 2019.
 • Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (artesaani). Seuraavan kerran hakuun 2017.
 • Liiketalouden perustutkinto (merkonomi). Seuraavan kerran hakuun 2017.

16.3.2016 haussa ovat mukana seuraavat koulutukset – myös uutta tarjontaa:
Osa koulutustarjonnan uudelleenorganisointia on myös erityisopiskelijoille soveltuvien sekä tulevaisuuden työmahdollisuuksiltaan potentiaalisten uusien osaamisalojen lisääminen tarjontaan.

Uusina koulutuksina aloitamme autoalalla moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisalan sekä lähihoitajan koulutuksena vanhustyön osaamisalan.

Syksyllä 2016 alkavat seuraavat koulutukset:

 • kulttuuriala: media-assistentti, muusikko, tanssija
 • matkailu-, ravitsemis- ja talousala: kokki, kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja
 • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: lähihoitaja (vammaistyö ja vanhustyö)
 • tekniikan ja liikenteen ala: ajoneuvoasentaja, pienkonekorjaaja, koneistaja, koneenasentaja, varastonhoitaja, maalari, kiinteistönhoitaja, sisustaja
 • ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
Haku alkaa 16.3. osoitteessa opintopolku.fi

Haku oppilaitokseemme keväällä 2016 tapahtuu opintopolku.fi -sivuston kautta. Hakuaika erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen on 16.3.–6.4.2016.

Lisätietoa liitteiden toimituksesta löydät nettisivuiltamme: http://www.keskuspuisto.fi/hakeminen

Kysy lisää koulutustarjonnastamme opinto-ohjaajiltamme:

Minna Hykkönen, puh. 050 572 0297
Tenholantien, Hyvinkään, Keravan, Lohjan, Porvoon ja Vantaan toimipaikat

Mika Sjöberg, puh. 040 745 7464
Arlan toimipaikka

Sirpa Komsi, puh. 040 653 2360
Metsälän toimipaikat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi