Keskuspuiston ammattiopisto 13.6.2016

Työnantajaristeily – uusien kontaktien luomista ja kumppanuuksien vahvistamista

Kesäkuisena perjantaina kokoontui M/s Viking XPRS –laivan kokoustilaan iso joukko työnantajien edustajia osallistumaan Keskuspuiston ammattiopiston ja Orton Pron yhteistyössä järjestämälle työnantajaristeilylle. Kahvia, sämpylöitä ja hedelmiä nautittaessa laiva lähti kohti Tallinnaa.Ensimmäisen puheenvuoron piti Anu Kilkku ja hän kiitti kaikkia työnantajia lämpimästi opiskelijoiden mahdollisuudesta päästä työssäoppimaan erilaisiin yrityksiin. Osaamisperusteisuus on tätä päivää ja nyt mennään osaaminen edellä, Anu kertoo ponnekkaasti. Yhteistyö on ollut hedelmällistä ja moni työnantaja on ollut vaikuttamassa jopa uusien opetussuunnitelmien sisältöön. Kilkku esitteli projektipäällikön ominaisuudessa käynnissä olevaa Otto-hanketta jonka keskeisimpiä tavoitteita ovat: työpaikkaohjaajien tukeminen, yhteistyön lisääminen työnantajien kanssa, osaamisperusteisuudesta tiedottaminen sekä tutkintojen avaaminen selkeämpään muotoon.

Noin 70 % Orton Pron työkokeilijoista ohjautuu palvelujen jälkeen työelämään, joten voidaan sanoa että tulokset ovat varsin onnistuneita, kertoo Mervi Huttula. Orton Pro tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä tukea. Työvalmentajat ovat auttamassa töiden muotoilussa ja työprosessit onkin hyvä aukaista kokonaisuudessaan, selvittää Huttula. Opiskelijoiden työtehtäväkuvien arvioinnissa käytetään työkaluna mm. Melba-arviointia, valaisee Pirjo Pellikka Orton Prosta. Olemme hakemassa lisää kumppanuuksia joilla päästään yritysten toimintaan mukaan - työkokeilijoiden ja työssäoppijoiden on katsottu tuovan merkittävää hyötyä yrityksille myös tuottavuuden näkökulmasta, selvittää Huttula.

Vesa Riekki, Keudan oppisopimuskeskuksesta kertoi, kuinka oppisopimuksella päästään maaliin. Työssä oppimisen osuus on n. 80 % ja oppilaitoksessa opiskelun osuus on 20 %. Opiskeluajan pituuteen ja sisältöön vaikuttavat: työkokemus, osaaminen ja koulutus. Riekki kertoi oppisopimuksen hyödyistä työnantajalle: työpaikan tarpeisiin räätälöity koulutus, henkilöstön osaamisen kehittämisen ja syventämisen tapa, tuo yrityksen prosesseihin ja toimintamalleihin uusia näkökulmia ja tehostaa niitä. Oppisopimus on myös rekrytoinnin väline ja se kehittää merkittävästi työyhteisöä.

Teemu Tervashonka kertoi kuinka Varustelekan prosesseja on kehitetty työssäoppimisten avulla. Viime vuonna Varustelekalla on ollut noin 50 eri ikäistä työharjoittelijaa ja työssäoppijaa eri peruskouluista ja ammatillisista oppilaitoksista. Harjoittelut ovat toteutuneet pääasiassa varastotöissä, jossa prosessit pilkottiin osiin ja alettiin tutkimaan missä on epäkohtia ja missä onnistutaan. Tervashonka puhkui intoa kertoessaan, kuinka Lean Management avarsi maailman kuvaa ja kuinka sen avulla päästiin asian ytimeen. Tuottamattomat toiminnot karsittiin ja lisäksi varastonhallintajärjestelmä otettiin käyttöön toimintojen parantamiseksi. Järjestelmän avulla pyritään tehostamaan kaikkia varaston sisällä tehtyjä prosesseja ja sen käyttöönotossa hyödynnettiin työssäoppijoiden työpanosta. Varustelekan työnjohtajat ovat kehittyneet hyviksi ihmistuntijoiksi, työtehtävät räätälöidään aina työssäoppijan mukaan. Liikevaihto on kasvanut viimeisen vuoden aikana huikeasti, n. miljoonan euron verran, työssäoppijoiden tuoma lisäarvo myös liiketoiminnan näkökulmasta on merkittävä.

Tallinnassa oli mahdollisuus osallistua vierailuun suomalaisen Ann-Mari Patshijewin vastikään perustamaan kauneudenhoitotuotteisiin erikoistuneeseen Xpert Consult Oü –yritykseen. Patshijew on toiminut yrittäjänä Suomessa parikymmentä vuotta ja halusi testata yrittäjyyttä myös Viron puolella. Tallinnan myymälän tuotevalikoimaan kuuluvat kauneudenhoitotuotteiden lisäksi myös kroatialaiset ja slovenialaiset viinit. Ann-Marin mukaan yrityksen perustaminen Viroon on helpompaa, nopeampaa ja yksinkertaisempaa kuin Suomeen perustettaessa. Viro on erittäin yrittäjäystävällinen maa ja esimerkiksi Suomen lainsäädäntö estäisi häntä avaamasta viinejä myyvän putiikin. Uudesta aluevaltauksestaan innostuneena Ann-Mari miettii jatkossa myös suklaan ja samppanjan maahantuontia. Kauneudenhoito ja itsensä hemmottelu sopisivat parivaljakoksi paremmin kuin nenä päähän!

Laivalle palattua nautittiin buffet-illallinen ja jatkettiin jo aamupäivällä alkanutta iloista puheensorinaa verkostoituen ja kumppanuuksia vahvistaen.