Keskuspuiston ammattiopisto 12.10.2016

Keskuspuiston ammattiopisto päivittää koulutustarjontaansa

Keskuspuiston ammattiopistossa on saatu päätökseen valtiohallinnon opetustoimintaa koskevista rahoitusleikkauksista johtuvat yt-neuvottelut. 

Rahoituksen merkittävän vähenemisen myötä meidän oli tehtävä valintoja tulevaisuuden koulutustarjonnan suhteen, emmekä myöskään välttyneet henkilöstön irtisanomisilta. Opistosta irtisanottiin 45 henkilöä sen sijaan, että varauduttiin enimmillään 80 henkilön irtisanomiseen.

Panostamme jatkossa aloihin, joiden uskomme työllistävän ja soveltuvan parhaiten opiskelijoille, joilla on erityisen tuen tarve. Osa perustutkintokoulutuksista muuttuu siten, että niihin otetaan uusia opiskelijoita pääsääntöisesti joka kolmas vuosi. Meillä kehitetään  vuosiluokattoman opetuksen ja jatkuvan sisäänoton käytäntöjä siten, että opetusryhmiä täydennetään sitä mukaa, kun ryhmiin voidaan ottaa uusia opiskelijoita. Malli luo joustavan ja yksilöllisen polun opiskelijalle, mikä puolestaan mahdollistaa valmistumisen omassa aikataulussa.

Ammattiopiston toiminta päättyy kolmessa toimipaikkassa lukuvuoden lopussa. Kyseessä ovat Lassilan, Hyvinkään ja Keravan toimipaikat, jotka tarjoavat työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutusta (TELMA).

Koulutustarjonta 2017

Keväällä 2017 hakuun tulevat seuraavat koulutukset:

 • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
 • Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
 • Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki
 • Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja ja pienkonekorjaaja
 • Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari
 • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja
 • Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja

Koulutustarjonnassamme jatkavat lisäksi:

 • Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani – haku keväällä 2017
 • Liiketalouden perustutkinto, merkonomi – haku keväällä 2017
 • Media-alan perustutkinto, media-assistentti
 • Musiikkialan perustutkinto, muusikko
 • Tanssialan perustutkinto, tanssija
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja / ICT-asentaja