Keskuspuiston ammattiopisto 27.10.2016

Näkövammaiskoulutus jatkuu Keskuspuiston ammattiopistossa

Näkövammaisten liitto ry on antanut julkisen kannanoton koskien Keskuspuiston ammattiopistossa tehtyjä henkilöstövähennyksiä. Liitto on ilmaissut voimakkaan huolensa erityisesti näkövammaisten koulutukseen liittyvistä muutoksista. Kannanotto löytyy tiivistettynä Näkövammaisten liiton nettisivuilta.

Keskuspuiston ammattiopisto on osa Invalidisäätiö –konsernia, jonka erityisenä koulutustehtävänä on huolehtia erityisopetuksen järjestämisestä, erityisopetuksen yhteydessä vammaisille annettavasta valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä opetukseen liittyvistä kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävistä. 

Invalidisäätiössä jaamme Näkövammaisten liiton huolen Valtioneuvoston ammatilliseen koulutukseen kohdistamien määrärahaleikkausten vaikutuksesta vammaisten opiskelijoiden yhdenvertaisiin opiskelumahdollisuuksiin. Määrärahaleikkaukset koskevat erityisen kipeästi erityisoppilaitoksiin, joissa opiskelijoiden tuen tarpeen laajan kirjon ja koulutusalojen moninaisuuden vuoksi henkilöstötarve suhteessa opiskelijamäärään on suuri ja henkilöstöltä vaaditaan poikkeuksellisen laajaa osaamista.

Leikkauksista huolimatta haluamme Invalidisäätiössä edistää sitä, että kaikilla erityistä tukea opiskelussaan tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus valita mieleisensä koulutusala ja heille tarjottava opetus on laadukasta. Tässä työssä tarvitsemme jatkossa entistä enemmän yhteistyötä kaikkien toimijoiden kanssa ja haluamme siten käydä Näkövammaisten liiton kanssa tiivistä vuoropuhelua näkövammaisille opiskelijoille parhaiten sopivien tukimuotojen kehittämiseksi.

Näkövammaisopiskelijoiden määrä Keskuspuiston ammattiopistossa on puolittunut vuodesta 2012 vuoteen 2015 mennessä. Tämä on mielestämme positiivinen suuntaus. Se kertoo siitä, että näkövammaisilla opiskelijoilla on enenevässä määrin mahdollisuus yhdenvertaiseen opiskeluun yleisessä oppilaitoksessa haluamaansa koulutusalaa haluamallaan paikkakunnalla. Tämän sinänsä positiivisen kehityksen kääntöpuoli on se, että erityisopetuksena toteutettavan näkövammaiskoulutuksen kysyntä on vähentynyt ja kustannusleikkausten paineessa joudumme vähentämään muun muassa tätä vammaisryhmää tukevaa henkilöstöä.

Tavoitteenamme on edelleen vastata koulutustehtävämme mukaisesti opetuksesta ja ohjauksesta myös näkövammaisille opiskelijoille. Tuen tarpeet määritellään yksilöllisesti ja niihin vastataan yksilöllisesti rakentamalla tuki yhteistyössä eri osaajien, asiantuntijoiden ja maksajatahojen kanssa.

Lisätietoja antaa:

Juha-Pekka Halmeenmäki, toimitusjohtaja, Invalidisäätiö

juha-pekka.halmeenmaki@invalidisaatio.fi, 040 7541750