Keskuspuiston ammattiopisto 1.11.2016

Koulutussopimus kuuluu myös erityisopiskelijoille

Vates-säätiö ja ammatilliset erityisoppilaitokset ovat tehneet yhteisen kannanoton ehdotukseen koulutussopimuksen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa.

Vates-säätiön ja ammatillisten erityisoppilaitosten näkökulmasta koulutussopimuksessa on turvattava riittävät opetus-, ohjaus- ja valmennuskurssit erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja työelämään saattamiseen.

Lue koko tiedote: Koulutussopimus kuuluu myös erityisopiskelijoille

Erityisoppilaitoksen edustajat tapasivat ministerin: erityisopiskelijoiden työnsaanti turvattava

Vates-säätiö ja ammatilliset erityisoppilaitokset ovat ottaneet kantaa erityisopiskelijoiden oikeuteen koulutussopimukseen ja sen kautta työelämään siirtymiseen.

Vates-säätiön johtaja Jaana Pakarinen, Ammattiopisto Luovin johtaja, opetusneuvos Tarja Mänty sekä Keskuspuiston ammattiopiston rehtori Sirpa Lukkala tapasivat kannanoton pohjalta opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen keskiviikkona 12.10

- Keskustelimme kannanoton sisältämien asioiden lisäksi laajasti vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden asioita, kertoo Sirpa Lukkala.

Keskustelussa esiin nousivat rahoituksen supistumisen myötä erityisopetuksessa esiin nousevat ongelmat.

- Kun rahoitus pienenee, jää tarvittava työvalmennus helposti liian vähäiseksi, mikä taas heikentää erityisopiskelijoiden työnsaantia. Tähän pitäisi saada myös rahallista tukea työnantajille, jotta he voivat paremmin hoitaa työvalmennusta, Lukkala toteaa.

Grahn-Laasosen mukaan yrittäjille tarvitaan enemmän tietoa ja valmiutta erityisopiskelijoista ja siitä, miten heitä voidaan työllistää. Tarvitaan enemmän työelämää mukaan opiskeluun.

Lukkalan mukaan tapaamisessa keskusteltiin myös siitä, että työssäoppimisen ohjausta ei saa määritellä lainsäädännöllä vain opettajien tehtäväksi, sillä ohjausta voivat tehdä myös työvalmentajat ja ohjaushenkilöstökin.

Tällä hetkellä AMEO-oppilaitoksissa opiskelee noin 4000 opiskelijaa. Rahoitusleikkauksesta huolimatta AMEO-verkoston oppilaitokset pyrkivät  pitämään aloituspaikkansa entisellä tasolla, jota ministeri piti hyvänä asiana.

Lähde:amke.fi