Keskuspuiston ammattiopisto 20.12.2016

Tuettu oppisopimus hyödyttää sekä opiskelijaa että työnantajaa

Tuettu oppisopimus on hyvä vaihtoehto opiskelijalle, jolle tekemällä oppiminen on oikea väylä työelämään.

Oppisopimusopiskelija suorittaa opintonsa työnantajan palveluksessa ja saavuttaa näin vahvasti käytännönläheisen ammattitaidon. Opiskelijalle maksetaan opintojen ajalta palkkaa samalla kun työnantaja kouluttaa opiskelijasta itselleen ammattitaitoisen työntekijän. Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa tuettua oppisopimusta ja valvoo, että opiskelijan suorittamat työelämäopinnot noudattavat opetussuunnitelmaa. 

Opinto-ohjaaja Minna Hykkönen korostaa, että oppisopimuskoulutuksessa tärkeää on opiskelijan oma motivaatio, aktiivisuus, sitoutuminen työhön ja korkea työmoraali. Hykkösen mukaan koulun penkki ei ole automaattisesti ainoa mahdollisuus, vaan tuettu oppisopimus tarjoaa yhden erinomaisen vaihtoehdon työpainotteiseen opiskeluun. Tuetussa oppisopimuksessa opiskeleville laaditaan aina HOJKS, koska se tarjoaa vahvempaa tukea kuin yleisen ammattiopiston vastaava järjestely.

Joonas valmistui Keskuspuiston ammattiopiston ensimmäisenä oppisopimusopiskelijana kiinteistönhoitajaksi joulukuussa 2016.

Miten tähän tultiin? Lue Joonaksen tarina!