Keskuspuiston ammattiopisto 10.4.2017

Hakemuksen liitteet lähetetään Tenholantien toimipaikkaan

Lähetä hakemuksen liitteet meille 13.4.2017 mennessä!


Kun olet täyttänyt hakemuksesi opintopolku.fi-osoitteessa, lähetä meille dokumentit, jotka kertovat, miksi tarvitset erityistä tukea opinnoissasi.

Näitä dokumentteja voivat olla mm.
  • lääkärin B-lausunto tai muu selvitys erityisopetuksen tarpeesta (esim. psykologin lausunto, erityisopettajan lausunto, kuntoutututkimuslausunto
  • koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset
  • työtodistusjäljennökset (jos on)
  • koulutuskokeilulausunto, jos koulutuskokeilu on tehty muualla kuin Keskuspuiston ammattiopistossa
  • HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) aikaisemmasta oppilaitoksesta (jos on)
  • pedagoginen lausunto
  • muu liite
Palautamme haussa esitetyt dokumentit Sinulle ensimmäisen HOJKSin laadinnan yhteydessä. Emme siis arkistoi arkaluonoisia dokumentteja.

Lähetä liitteet osoitteeseen:
Keskuspuiston ammattiopisto
opintotoimisto
Tenholantie 10
00280 Helsinki