• Olemme nyt
    Ammattiopisto Live

    Nämä sivut sulkeutuvat pian. Löydät meidät: www.liveopisto.fi

 
 

Keskuspuiston ammattiopisto 24.1.2018

Keskuspuiston ammattiopisto neuvottelee paikallisesti neljän lukukauden lukuvuosimallista

- Keskuspuiston ammattiopisto kehityksen veturina luomassa uusia käytäntöjä ja tuomassa uutta ajattelua ammatillisen koulutuksen toteutukseen.

Invalidisäätiön Keskuspuiston ammattiopisto aloittaa paikalliset sopimusneuvottelut OAJ:n, JHL:n ja Jytyn kanssa neljän lukukauden lukuvuosimalliin siirtymisestä. Lukuvuoden jaksottaminen neljään osaan ja lyhyempi kesätauko opetuksessa on täysin uutta ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Se tukee rahoituksen lisäksi myös opetustoiminnan ketterää kehittämistä työelämän tarpeiden muuttuessa. Uusi lukuvuosimalli on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2018.

Lukuvuoden uudella jaksotuksella Keskuspuiston ammattiopisto vastaa ensimmäisenä ammatillisena oppilaitoksena ”amisreformiin” eli uudistaa ammatillista koulutusta. Muutos tukee korkeatasoisen ammatillisen erityisopetuksen kehittämistä tulevaisuudessa, jolloin koulutukseen on käytettävissä aiempaa vähemmän rahaa. Neljän lukukauden malli on osa Invalidisäätiön ”Täältä töihin” -strategiaa, jolla haemme käänteentekeviä palveluita ja rohkeita uusia avauksia koulutusreformiin ja muuttuviin työelämän tarpeisiin.

Uusi lukuvuosimalli auttaa turvaamaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Uuden lainsäädännön mukaisesti ammatillinen oppilaitos on oikeutettu 12 kuukauden rahoitukseen silloin, kun opetukseton aika kestää enimmillään neljä yhtäjaksoista viikkoa kerrallaan. Tämä toimintamalli luo Keskuspuistolle ainutlaatuisen mahdollisuuden varmistaa opetuksen ja työpaikkojen määrän, opettajakohtaisten oppilasmäärien säilymisen nykyisellään sekä erityisopetuksen ja palveluiden kehittämisen myös tulevaisuudessa.

Käytännössä muutos tarkoittaa opetuksettoman ajan eli yksittäisen lomakauden lyhentämistä uuden lainsäädännön mukaisesti enimmillään neljäksi yhtäjaksoiseksi viikoksi kerrallaan. Uusi malli luo opetushenkilöstölle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

”Neljän lukukauden mallissa opettajien työ- ja lomapäivien lukumäärä säilyy ennallaan, mutta lomat jaksottuvat tasaisemmin kalenterivuodelle. Uusi malli mahdollistaisi myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaajille pidempiä työllisyysjaksoja kalenterivuoden aikana”, kertoo rehtori Sirpa Lukkala ja jatkaa, ”Uskon, että tämä uudistus lisää vaativaa opetustyötä tekevän henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työssäjaksamista, kun yhden pitkän kesälomajakson palauttavan vaikutuksen voi tulevaisuudessa jaksottaa useammalle lomakaudelle ja akkuja pääsee lataamaan tasaisemmin pitkin kalenterivuotta.”

Lisätietoja:
Sirpa Lukkala, rehtori, Keskuspuiston ammattiopisto
puh. 040 073 0526, sirpa.lukkala@keskuspuisto.fi