Keskuspuiston ammattiopisto 29.1.2018

OAJ kieltäytyy paikallisesta sopimisesta

Invalidisäätiön Keskuspuiston ammattiopisto tiedotti 24.1.2018 aloittavansa paikalliset sopimusneuvottelut OAJ:n, JHL:n ja Jytyn kanssa neljän lukukauden lukuvuosimalliin siirtymisestä osana ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa.

Keskuspuiston ammattiopisto halusi neuvotella koulutuksen kehittämisestä vastaamaan koulutusreformin uudistuksia, jonka seurauksena opiston saama rahoitus pysyisi entisen tasoisena ja se saataisiin 12 kuukauden ajalta.

OAJ on kieltäytynyt neuvottelemasta paikallisesti neljän lukukauden mallista. Perusteena kieltäytymiselle OAJ mainitsee työaikalain 40 §:n, mikä kieltää paikalliset neuvottelut työajasta.

Keskuspuiston ammattiopisto katsoo, että OAJ:n peruste kieltäytyä neuvottelusta on ontuva, koska opettajiin ei sovelleta työaikalakia. Tavoitteena oli neuvotella opettajien nykyisen työajan uudelleen jaksottamisesta kahdesta lukukaudesta neljään lukukauteen, jolloin opettajien työaika olisi säilynyt ennallaan.

OAJ:n päätöksestä huolimatta Keskuspuiston ammattiopisto jatkaa toimintansa kehittämistä. Ainoastaan kahdentoista (12) kuukauden rahoituksen turvin pystymme takaamaan laadukkaan, ”amisreformin” mukaisen opetuksen ja työpaikkojen säilymisen koko henkilöstöllemme myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Tiina Laaksonen, henkilöstöjohtaja,
Invalidisäätiö / Keskuspuiston ammattiopisto
puh. 044 529 0003, tiina.laaksonen@invalidisaatio.fi