• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.4 Valaistus

Valaistus on tärkeä näkemiseen vaikuttava seikka. Valitettavan usein valaistusasiat jätetään kuitenkin huomiotta.

Yleensä valaistukseen puututaan vasta siinä vaiheessa, kun henkilön on käytännössä mahdotonta tai hyvin hankalaa toimia esim. työpisteensä valaistuksessa. Myös normaalinäköisten tulisi kiinnittää huomiota niin kotinsa kuin työpaikkansa valaistukseen. Usein riittävä ja oikein toteutettu valaistus vähentää työn aiheuttamaa silmien väsymistä. Lisäksi hyvä valaistus on mukava. Helppo katselu on aina pienen vaivan arvoista.

Asianmukaisella valaistuksella voidaan parantaa toiminnallisista näköä. Valontarvearvion tekeminen antaa varsin selvän kuvan henkilön valontarpeesta. On todella vaikeaa arvioida omaansa tai toisen henkilön valontarvetta, hämäränäköä tai häikäistymisherkkyyttä vain näppituntumalla.

Valontarvearviossa tutkitaan näkemistä eri valaistuksissa kontrastitauluilla. Mikäli jossakin valaistuksessa saadaan parempi tulos kuin muissa, suositeltava taso on löydetty. Lisäksi valontarvearviossa tutkitaan häikäistymistä ja hämäränäkemistä.

Mikäli asiakkaalla on selvä tarve valaistusmuutoksiin työpaikalla, työpaikkakäynnillä mitataan työtilojen valotaso, ja tarpeen mukaan tehdään suunnitelma ja suositus valaistuksen parantamiseksi. Yleensä tällaisissa tapauksissa työnantaja on kustantajana. Työolosuhteitten järjestämiseksi on kuitenkin mahdollista saada tukea myös työvoimatoimistosta.

Kodin valaistusmuutoksien kustannuksista vastaa yleensä kunnan sosiaalitoimi. Edellytyksenä kodin valaistusmuutostöille on, että henkilöllä on vaikea näkövamma.

Monet heikkonäköiset haluaisivat valaistusmuutoksia kotiinsa. Usein kuitenkin joudutaan toteamaan, ettei valon lisäys tuo merkittävää muutosta näkemiseen. Asiakkaat ovat usein neuvottomia itsenäisesti parantamaan kodin valaistusta. Kuitenkaan ei välttämättä ole kyse mistään suurista asioista. Jokainen osaa ajatella, millainen valaisin antaisi tasaisen ja häikäisemättömän valon. Lisäksi tällaisten valaisimien hankintakustannukset eivät ole kovinkaan suuria.