• Valmentava koulutus

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Valmentava koulutus > Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Onko ammatinvalinta vielä tällä hetkellä suuri kysymysmerkki? Jos et vielä tiedä mitä haluaisit tulevaisuudessa opiskella, hae ensin meille valmentavaan koulutukseen. Selvitellään yhdessä juuri Sinulle sopivin osaamisala!

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen ja työelämään sekä tukea arjesta selviytymisessä ja aikuisuuteen kasvamisen haasteissa. Opiskelu koostuu ryhmäopetuksesta, työharjoittelusta, opiskelukokeiluista ammatillisissa oppilaitoksissa ja tarvittaessa asumisharjoittelusta.


Koulutuksen aikana:

  • pohdit omaa ammatinvalintaasi ja valmistaudut ammatillisiin opintoihin
  • tutustut työelämään ja eri koulutusaloihin käytännössä
  • harjoittelet arkielämän taitoja ja yhteiskunnassa toimimista
  • saat yksilöllistä tukea opiskeluusi ja arkeesi
  • opit erilaisia elämässä tarvittavia taitoja

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta järjestetään Arlan, Tenholantien ja Metsälän toimipaikoissa 14 opetus­ryhmässä. Opiskelun toteuttamistavat ja painotukset vaih­te­levat ryhmän opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mu­kaan.

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti alle 25–vuotiaita hakijoita. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (vuosi).

Toimipaikkojen valmentavat koulutukset tekevät tiivistä yhteistyötä ammatillisten perustutkintojen kanssa.

Tavoite
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus suuntautuu ammatilliseen koulutukseen.  Koulutuksella on tiivis yhteys työelämään, ja koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia. Koulutuksen aikana opiskelija saa todenmukaisen kuvan koulutuksen vaihtoehdoista, erilaisista ammateista ja työelämästä ja selkiyttää omia ammatillisia toiveitaan. Tavoitteena on valmentaa  erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen, työelämään, aikuisuuteen ja selviytymiseen jokapäiväisestä elämästä mahdollisimman itsenäisesti.

Kenelle?
Ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa olevat erityistä tukea tarvitsevat nuoret, joiden ammatinvalinta ei ole vielä selkiytynyt.

Koulutuksen kesto
Koulutus kestää yhden lukuvuoden (60 osaamispistettä). Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon opiskelijan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet.  Lisäksi opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan opiskelijan opinnoissaan tarvitsema tuki.

Hakeminen
Koulutus alkaa elokuussa. Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikat

Arlan toimipaikka
Puustellinmäki 4-6
02650 Espoo
puh. 09 47 481

Metsälän toimipaikka
Läkkisepänkuja 8
00620 Helsinki
puh. 09 47 481